Victoria Meirik, Kai Johnsen, Runar Hodne, Tore Vagn Lid

Fire nye regilærere

Teaterhøgskolen har ansatt fire nye lærere i regi. – Dette skal både forankre og videreutvikle regiutdanningen, sier fungerende dekan Jesper Halle.

Fire sterke norske regissørnavn er nå blitt knyttet til Teaterhøgskolen på både bachelor og masternivå. Regissørene Runar Hodne og Victoria Meirik skal dele en amanuensisstilling som hovedsakelig skal undervise på grunnutdanningen, mens professorstillingen i regi blir delt mellom Kai Johnsen og Tore Vagn Lid og skal i hovedsak arbeide med den ferske masterutdanningen.

Hva er tankegangen bak disse ansettelsene, fungerende dekan Jesper Halle?

– Det er å både forankre og videreutvikle regiutdanningen. Situasjonen er at vi i alle tilfelle skulle ansette en amanuensis i og med at Hans Henriksen er i permisjon mens han har stillingen som teatersjef i Ålborg. Ved å fylle to stillinger med fire sterke fagpersoner med forskjellig bakgrunn, føler vi at vi kan få den dynamikken som er nødvendig.

Jesper Halle
Jesper Halle

Hvordan tenker dere på forholdet mellom bachelor- og masterutdanningen?

– Bachelorutdanningen skal være en grunnleggende og solid fagutdanning, hvor selve forskningsdelen ikke er så sterk som på masternivå, hvor nettopp den selvstendige kunstneriske forskningen vil være et hovedspor. Men dette er selvfølgelig ikke det samme som at bachelorstudentene skal gå omkring og være kveg. Det er viktig å ha et reflektert forhold til faget uansett hvor man befinner seg. På masternivå er vi fortsatt i støpeskjeen og ser fram til å utvikle det i samarbeid med Kai Johnsen og Tore Vagn Lid.

Hvordan vil hver av disse nye navnene fylle rollene som dere har tiltenkt dem?

– Vi hadde mange gode søkere, og vi har fått sterke navn knyttet til skolen vår. De har også forskjellige kompetanser som utfyller hverandre. På bachelor er Runar Hodne den som sterkest representerer den Stanislavskij-tradisjonen som Teaterhøgskolen bygger på – eller rettere sagt: en bestemt del av denne tradisjonen, målbåret av den sovjetiske regissøren Tovstogonov, sier Halle.

(Georgij Tovstogonov jobbet for å forene Vsevolod Meyerholds fysiske og stiliserte uttrykk med Konstantin Stanislavskijs autentiske og psykologiske tilnærming, journ. anm.)

– Victoria Meirik, som er utdannet i Nederland, har det hun selv kaller en ny-Brechtiansk inngang til regifaget, og hun bringer dermed inn en viktig utfyllende dimensjon, fortsetter Jesper Halle. – Men der bachelor er tydelig forankret i Stanislavskij-tradisjonen, har vi ikke noe sånt forankringskrav på masterstudiet. Kai Johnsen har likevel en solid kompetanse i den tradisjonen, selv om han etter sin utdanning har spredd seg over et vidt felt som inkluderer både Jon Fosse, dans og et mer performanceaktig uttrykk. Tore Vagn Lid er på sin side engasjert i en postdramatisk retning og har kanskje en mer dramaturgisk inngang til regifaget, sier Jesper Halle, som i mai avløses som dekan av avtroppende Black Box Teater-sjef Jon Refsdal Moe.


Les intervju med de fire regissørene her

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER