Statoil

Festspill med bismak

Det er ikke lenger kontroversielt å være motstander av Statoils virksomhet. Det som er kontroversielt, er at hele kulturlivet lar seg kjøpe av et oljeselskap uten skrupler, skriver komponist og musiker Maja Ratkje. I morgen starter Festspillene i Bergen. Statoil er hovedsponsor.

Du har kanskje fått med deg at Statoil er hovedsponsor til Festspillene? Jeg visste det da jeg ble spurt om å kuratere konsertserien Voices that matter, samtidig visste jeg at jeg ikke kom til å la det passere uten motstand.

Verden er i dag enig i at for å unngå en akselerering av klimagassutslipp med kritiske følger, må halvparten av kjente konvensjonelle fossile ressurser bli i bakken. Det er lite som tyder på at profittjegerne Statoil tar konsekvensen av de enorme miljøutfordringene som virksomheten deres forårsaker, særlig med tanke på at de i dag, støttet av det norske folk som aksjonærer, investerer enorme summer i verdens skitneste utvinningsprosjekt: tjære-/oljesandutvinning i Alberta, Canada. Samtidig holder de et rekordhøyt utvinningstempo i Nordsjøen – vi leser at Norge mangler ingeniører! – og de presser på for ytterligere boring i sårbare naturområder rundt Lofoten og Vesterålen. Oljelobbyen står vanvittig sterkt i dette landet.

Obama stoppet foreløpig de nåværende planene om oljeutvinning fra tjæresand samtidig som han var veldig tydelig på at det var prosessen bak som var hovedproblemet: de hadde ikke vurdert den samlede miljøpåvirkningen godt nok.

Dagens Næringsliv har avdekket at Statoil er med i en aggressiv lobby, Consumer Energy Alliance, som har arbeidet intenst for at Obamas klimalov ble underminert, slik at han stod i Durban uten verktøy til å redusere USAs utslipp. Dette ble sett som en av de viktigste årsakene til at verden i dag mangler en ny klimaavtale. Canada har på sin side meldt seg ut av sine forpliktelser i den eksisterende Kyotoavtalen på grunn av tjæresand. Et skogområde på størrelse med Sør-Norge fragmenteres og forgiftes til et CO2-utslippsnivå som er 13 ganger høyere pr. fat utvinnet olje enn nordsjøolje!

Vi bruker av det norske fellesskapets midler til investeringer i en bransje som øker utslipp i størrelsesordner som får omdiskuterte utslippskutt på hjemmebane til å likne en fis i en lilleputtstat. I tillegg kommer forgiftning og overtramp av urfolks rettigheter og levekår. Statoils utvinning har som kjent allerede ført til anmeldelse og dom i Canada for brudd på vannforskriftene.

Erling Sande, leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, er krystallklar etter nylig å ha vært på befaring i Alberta: Statoil må trekke seg ut av Alberta. Tidligere styreleder i Statoil og rektor ved NTNU, Inge Johansen, gikk ut i Dagsnytt og sa det samme for noen uker siden.

Under en markering mot tjæresand utenfor Stortinget i vinter holdt stortingspolitikere fra alle partier – unntatt Høyre og Frp – appeller for å trekke Statoil ut av tjæresand. Det er ikke langt unna et stortingsflertall, slike saker har endret retning før – det er ikke lenge siden pensjonsfondet støttet tobakksindustri.

Statoils renommé vakler. Ikke la dem bruke norsk kulturliv som flytebøye!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER