Teater Nova / Kattas figurteater: Åh Baby. Showbox 2012

Får midler til scenekunstkritikk

Scenekunst.no har fått midler fra Norsk kulturråd til å styrke den kritiske refleksjonen rundt kunst for barn og unge, både på vårt nettsted og gjennom en ny uavhengig og tverrfaglig plattform som skal etableres i samarbeid med tre andre nettaviser.

I høst lyste Norsk kulturråd ut 5,6 millioner kroner over tre år til å opprette en tverrfaglig plattform for kritikk av kunst for barn og unge. Scenekunst.no søkte sammen med nettavisene Kunstkritikk, Ballade.no og Barnebokkritikk.no. Denne gruppen er nå tildelt midlene.

I utlysningen het det at Kulturrådet "ønsker å legge til rette for kritisk refleksjon og dialog i kunstmiljøene og offentligheten om kunst for barn og ungdom."

Både det å lage kunst for en definert målgruppe og å øremerke en støtteordning til kritisk vurdering av den, reiser prinsipielle spørsmål som ble diskutert i søknaden. For å sikre en fri og uavhengig kritikk ønsket søkerne at den nye plattformen skal ha egen redaktør med redaktøransvar. En deltidsstilling som redaktør vil etter planen bli lyst ut i nærmeste fremtid.

– Det er en lovende begynnelse at man har greid å samle seg om en tverrfaglig plattform, sier Øivind Storm Bjerke, leder for Norsk kritikerlag. – Dette vil styrke kritikken, og det hilser Kritikerlaget velkommen. I utviklingen av plattformen er det viktig at den får en redaksjonell frihet og selvstendighet, slik det er planlagt, understreker han.

Plattformen vil bli drevet av en juridisk selvstendig forening med eget styre og egne vedtekter som er under utforming. De eksisterende redaktørene er i skrivende stund tenkt å fungere som et redaksjonsråd.

De fire samarbeidende nettstedene legger opp til en toveis organisering der både redaktøren for det nye nettstedet og redaktørene for de eksisterende nettstedene kan bestille stoff med midler fra prosjektet. Slik vil kompetansen som er bygget opp i de fire redaksjonene komme det nye nettstedet til gode.

– Over tid blir det spennende å se hvilke erfaringer man gjør seg, om det etter tre år er grunnlag for å drive en tverrfaglig plattform videre, eller om det vil være mer naturlig å føre kompetansen som er bygget opp, videre på hvert enkelt fagfelt, sier Storm Bjerke.

Som hovedregel skal alt stoff bestilt innenfor prosjektet finnes på den nye plattformen, og de eksisterende redaksjonene skal fritt kunne sampublisere stoff dersom de ønsker det. Men både redaktøren for det nye nettstedet og dagens fire redaksjoner skal stå helt fritt til å velge hva de vil publisere.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER