Får basisfinansiering fra Kulturrådet

Cirka Teater og dansekunstner Mette Edvardsen kommer inn på Kulturrådets basisfinansiering for frie scenekunstgrupper for perioden 2016-2019.

Cirka Teater tildeles 3,5 millioner kroner per år og Mette Edvardsen 1,9 millioner kroner per år i perioden 2016-2019.

Kulturrådet skriver i en pressemelding at det kom inn totalt 23 søknader til fristen 2. februar, noe som er over dobbelt så mange som i 2015.

Ordningen for basisfinansiering har som formål å styrke den kunstneriske virksomheten og gi økonomisk forutsigbarhet over tid til scenekunstgrupper på det som kalles et “særlig høyt nivå”. Støtten gis som et fast årlig tilskudd i et begrenset antall år, og skal dekke utgifter til produksjon, formidling, nettverksbygging og drift. I 2016 rommer ordningen 14 scenekunstgrupper.

Med tildelingen til Cirka Teater åpnes ordningen for første gang for en scenekunstgruppe som har barn og unge som målgruppe. Kulturrådet trekker blant annet fram hvordan gruppen har utviklet et uttrykk der de inkluderer barn i utviklingen av forestillingene.

Dansekunstner Mette Edvardsen mottok nylig den nasjonale Ibsenprisen i 2016 for teksten til sin forestilling «We to be». Edvardsen har en omfattende aktivitet både nasjonalt og internasjonalt og har i følge Kulturrådet vist en sterk kunstnerisk utvikling gjennom sine arbeider de siste årene.

Hele pressemeldingen fra Kulturrådet kan leses her.

RELATERTE ARTIKLER +
KOMMENTAR

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER