Hadia Tajik. Foto: AP

Et springbrett for mangfold

– Ordningen må ikke bli en sovepute for mangfold, men et springbrett, sa kulturminister Hadia Tajik da hun fredag lanserte en ny aspirantordning i regi av Kulturrådet. Aktører og institusjoner på kulturfeltet oppfordres spesielt til å ansette aspiranter med minoritetsbakgrunn.

– Aspirantordningen bygger videre på Kulturrådets mangeårige innsats for å styrke mangfoldet i kunst og kulturlivet, sa direktør Anne Aasheim.

Mangfoldsperspektivet har stått sentralt i den rødgrønne regjeringens kulturpolitikk. Daværende kulturminister Trond Giske annonserte på kort varsel Mangfoldsåret i 2008. Kritikken satt løst, dels fordi kulturaktører mislikte å bli instruert, dels fordi prosjektet ikke viste særlig forståelse for at kunstnerisk innhold har en planleggingshorisont, og dels fordi begrepet mangfold var tvetydig.

I evalueringen av mangfoldsåret var en av innvendingene at året satset mer på institusjonene enn på det frie feltet. Dermed begynte de kanskje i feil ende, med strukturer som er lite fleksible og endrer seg langsomt.

– Det finnes en ekstremt kreativ undergrunn som kulturinstitusjonene ikke er interessert i å oppdage. Det er trist å se at mange minoritetskunstnere gir opp og begynner å studere økonomi eller medisin isteden. Mange av dem har nemlig potensiale til å bli den neste store norske kunstneren, sa skribent Iffit Qureshi på et seminar i regi av Culcom i 2009.

Den kreative undergrunnen ligger nærmere Kulturrådets ansvarsområde. Da  Anniken Huitfeldt ansatte Anne Aasheim som direktør for Kulturrådet, spilte nok hennes pionerarbeid på mangfoldsfeltet i NRK en rolle.  

Kulturrådet har også tidligere, fra 1999-2002, hatt en aspirantordning der yngre kunstnere og kulturarbeidere kunne søke om aspirantstilling hos en aktør på kunst- og kulturfeltet. Mange som deltok i ordningen den gang, er i dag profesjonelle kunstnere og ledere på kulturfeltet.

Et uttalt mål med den nye aspirantordningen er at den skal bidra til bredere sosial og kulturell rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrker.
Målgruppen er nyutdannede kunstnere, kulturarbeidere med kunstfaglig grunnutdanning eller personer med tilsvarende kompetanse. Aspirantene skal få anledning til å utvikle seg profesjonelt, lære hvordan institusjonene arbeider og bygge nettverk som kan hjelpe dem videre i karrieren.

Hadia Tajik er selv en ung kulturleder med flerkulturell bakgrunn. Da nyheten kom om at hun var utnevnt til kulturminister, spurte Scenekunst.no nestleder i Norsk kulturråd, Asta Busingye Lydersen, hva det betyr at vi for første gang har en kulturminister med minoritetsbakgrunn.

– Det har en sterk signaleffekt. Hun blir en rollemodell og et forbilde for mange, og det blir også krevende, sa Lydersen.

– Noen har etterlyst mer kulturfaglig tyngde og erfaring?

– Hun hun har ikke profilert seg som spesielt interessert i kultursaker. Men hun kjenner det politiske spillet og har arbeidet tett på mange tunge politiske områder. Kulturfeltet er et utfordrende felt med sterke aktører som mener mye. Kultur er ofte ansett som et mykt politisk felt, sa Lydersen. – Men blant annet gjennom Kulturløftet er det kommet mer penger inn i kulturpolitikken. Med det følger større ansvar og større oppmerksomhet. Hadia Tajik vil nok ha en bratt læringskurve, og vil bli fulgt nøye. Men hun gir inntrykk av å være en type som er dedikert og jobber steinhardt for å sette seg inn i ting. Jeg ønsker henne all mulig lykke til!

Se opptak av lanseringen av aspirantordningen her.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER