Teatergarasjen

Et skritt videre

Riksantikvaren gir BIT Teatergarasjen medhold i at noe av bebyggelsen på Nøstet kan rives. Teatret er dermed et skritt nærmere byggestart, men deler av tomten er fortsatt på private hender.

BIT Teatergarasjen i Bergen har vært husløse siden 2008. Siden da har  de sammen med dansekompaniet Carte Blanche og i dialog med Bergen kommune arbeidet for et nytt teaterhus.

Det nye huset er planlagt på tomten mellom Sentralbadet og Nøstegaten i Bergen sentrum. Henrik Nielsen arkitekter har tegnet skisser der deler av arealene er lagt i en stor, rektangulær kloss over den lave trebebyggelsen.

Kjøpt for en krone
Trehusene i Nøstegaten eies av Roger Iversen. Han fikk for noen år siden kjøpe den bevaringsverdige husrekken av kommunen for 1 krone, forutsatt at husene ble satt i stand. Iversen har selv hatt planer om kulturaktiviteter på tomten og har investert penger i oppgradering.

I sommer vedtok Fylkeskonservatoren i Hordaland at en husrekke fra 1940-tallet som ligger bak de fredede trehusene, også var bevaringsverdig. Vedtaket ble klaget inn til Riksantikvaren.

Tilbakekjøp?
Etter en befaring 17. oktober har Riksantikvaren nå opphevet dette vedtaket. De slår fast at "bakbygningene må forstås som separate byggverk som ikke inngår i den automatiske fredningen." Dette betyr at bakhusene kan rives.

Roger Iversen sier til Bergens Tidende 27. oktober at hans planer for tomten ikke kan gjennomføres uten bakhusene. Samtidig åpner han for å selge husrekken tilbake til kommunen. 

– Dersom kommunen vil kjøpe tilbake det de solgte meg, ønsker jeg at de kjøper tilbake alle husene, også husrekken langs Nøstegaten, sier Iversen til avisen.

Finansiering
Men om kommunen skulle kjøpe husene tilbake fra Iversen, mangler de fortsatt å finansiere selve nybygget, som har en estimert kostnad på 105 millioner kroner.

Opprinnelig skulle et nytt teaterhus være delvis finansiert av firmaet Neumann Eiendom. Dette eiendomsfirmaet eide lokalene som BIT Teatergarasjen opprinnelig leide i Nøstegaten. Da Neumann ville rive bygget der Teatergarasjens lokaler lå, gjorde teatret en avtale om å få eie eller leie lokaler i et fremtidig nybygg, og forberedte seg på å spille i andre rom og scener i Bergen i en overgangsperiode.

På grunn av denne avtalen skal Neumann Eiendom ha fått gunstige vilkår av kommunen i reguleringsplanen for nybygget. Men avtalen mellom Teatergarasjen og Neumann Eiendom ble aldri skrevet ned, og reguleringsplanen forpliktet bare utbygger til å bygge et "forsamlingslokale", ikke et teater.

Flere politikere i Bergen kommune uttalte i sommer at da de stemte for reguleringsplanen, trodde de at Teatergarasjens interesser var ivaretatt og at Neumann Eiendom skulle være med på å finansiere det nye teaterhuset.

Solgte prosjektet
I 2010 trakk Neumann seg fra avtalen som ikke var skrevet ned, og året etter solgte de tomten og prosjektet til firmaet Constructa. Constructa sa i sommer til BT at de ikke hadde noen planer om å bygge teater.

Samarbeid
Dansekompaniet Carte Blance er også tenkt inn som leietaker i det nye teaterhuset og ønsker å involvere seg i planleggingen. Carte Blanche er statlig finansiert og har i følge et brev fra Kulturdepartementet som finnes på Hordaland fylkeskommunes nettsider, tatt initiativ for å avklare med departementet om kompaniet kunne bidra økonomisk til reguleringsplanen.

I og med vedtaket fra Riksantikvaren skal Fylkeskommunen nå behandle søknaden fra BIT Teatergarasjen en gang til.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER