Fra forestillingen SIGNAL, som nylig gikk på RAS, Sandnes kulturhus. Foto: Linn Knutsen

Endringer i dansestøtten

Kulturrådet justerer støtteordningene til dans som følge av forslag til statsbudsjett. Blant annet kan man søke støtte til utvikling av profesjonelle dansemiljøer for 2013 nå 1. desember 2012.

I forslaget til statsbudsjett for 2013 ble Norsk kulturfonds tilskudd til dans økt med fem millioner kroner.

Det vil blant annet bety at pilotprosjektet for utvikling av profesjonelle dansemiljøer blir gjort om til en fast støtteordning, skriver Kulturrådet på sine nettsider. Ordningen vil ha som formål å utvikle profesjonelle dansemiljøer gjennom kompetansehevende tiltak, og kan søkes for inntil tre år.

Pilotprosjektet for utvikling av profesjonelle dansemiljøer ble avsluttet i 2012.  For at de som har mottatt tilskudd fra denne ordningen skal kunne søke om videreføring, lyser Kulturrådet ut midler for 2013 til søknadsfristen for Norsk kulturfond, 1. desember 2012.

Av den foreslåtte økningen på fem millioner til dans skal tre millioner kroner gå til basisfinansieringen for frie scenekunstgrupper, en million kroner til arrangørstøtte for dans og en million kroner til regionale dansemiljøer. Arrangørstøtten blir videreført og kan også søkes 1. desember 2012.

Ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper har søknadsfrist 1. februar 2013. Til denne fristen er det også mulig å søke om midler fra og med 2015, siden tilskuddsperioden for to av gruppene som er inne på ordningen går ut i 2014, melder Kulturrådet.

De økte midlene til dans utlyses med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Her kan du lese mer om støtteordningene og finne lenker til å søke støtte.

 

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER