Tou Scene. Foto fra instavanger.no

Endrer driftsmodell, mister kunstnerisk leder

Tou Scene endrer driftsmodell i frykt for samme momsregning som kulturhusene Kilden og Stavanger konserthus fikk i går. Kunstnerisk leder Rickard Borgström løses fra sin stilling som følge av endringen.

I går meldte NRK at Skatteetaten har konkludert med at kulturhusene Kilden og Stavanger konserthus må betale tilbake til sammen 550 millioner kroner som er betalt ut i momskompensasjon i forbindelse med bygging av huset. Skatteetatens krav mot Stavanger konserthus var i utgangspunktet seks millioner kroner høyere enn staten bidro med til å bygge huset.

I følge NRK skal finansminister Siv Jensen og kulturminister Thorhild Widvey nå vurdere om det er behov for å endre regelverket.

Også i april i år, da Skatteetaten første gang varslet om kravet, uttalte kulturministeren at det var nødvendig å "gå i dybden" på dette spørsmålet, Mer er foreløpig ikke skjedd, og fristen for tilbakebetaling er 1. desember.

NRK skriver at Stavanger konserthus vurderer å gå til retten, mens Kilden frykter at summen i praksis må betales inn mens man venter på at Regjeringen eller en rettsinstans skal behandle saken.

Tou Scene endrer driftsmodell
I en pressemelding sendt ut i dag, melder kulturhuset Tou Scene i Stavanger at de foretar endringer i organisasjonen. Endringen begrunnes blant annet med "en uavklart situasjon for merverdiberegningen ved deling av selskapet."

Tou Scene består i dag av to virksomheter, Tou Scene AS med ansvar for det kunstneriske programmet og Tou Drift AS med ansvar for den kommersielle delen av driften. Denne delingen av selskapet skal nå reverseres.

Tidligere i høst ble Rickard Borgström ansatt som ny daglig og kunstnerisk leder for Tou Scene AS. Borgström lanserte sitt første sesongprogram i september, og i forrige måned støttet Norsk kulturråd utbygging av nye produksjonsrom med tre millioner kroner.

I følge pressemeldingen blir Borgström nå løst fra sin stilling. Årsaken oppgis å være at endringene i selskapsformen vil bety store endringer i hans ansvar og arbeidsoppgaver som ikke er i overenstemmelse med intensjoner han hadde for stillingen. Styret skriver at de "i praksis [har] erfart at delingen i to driftsorganisasjoner ikke har optimalisert den totale driften som forventet. Program og drift griper helt inn i hverandre og ivaretas best innenfor samme selskap." Helt eksplisitt oppgir de at delingen av selskapet "vil kunne resultere i en vesentlig større momskostnad totalt sett."

Usikkerhet rundt momskostnader har altså framprovosert en svært usikker situasjon for Tou Scenes kunsteriske drift og program.

Styret sier i pressemeldingen at de fortløpende vil vurdere bemanningen i selskapet i tråd med de vedtatte strategiske planene for kunstnerisk utvikling.

Per Arne Alstad, som var daglig leder for Tou Scene før todelingen og etter delingen har vært daglig leder for Tou Drift AS, tar over ledelsen av den nye organisasjonen.

 

RELATERTE ARTIKLER +
KOMMENTAR
  • Hild Borchgrevink :

    Jeg har vært i kontakt med styreleder og sendt ham noen spørsmål, svar er varslet i midten av uka.

  • Jon Refsdal Moe :

    Vi var mange som imøteså idéen om et programmerende teater i Stavanger med entusiasme, og det var da ganske så drastiske tiltak som ble satt i verk for å forberede seg på en regning som kanskje kommer? Venter spent på fortsettelsen av denne historien.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER