Julie Rongved Amundsen. Foto: Universitetet i Oslo

Disputerer om masseteater

DOKTORGRAD: Teater kan være en effektiv form for ideologiutøvelse både i totalitære og demokratiske samfunn, viser teaterviter og Scenekunst.no-skribent Julie Rongved Amundsen. Fredag disputerer hun for doktorgrad ved Universitetet i Oslo.

Førstkommende fredag vil master i teatervitenskap Julie Rongved Amundsen forsvare sin avhandling Performing Ideology. Theatricality and Ideology in Mass Performance.

Avhandlingen vil bli en av de aller siste levert i faget ved Universitetet i Oslo, siden faget teatervitenskap før sommeren ble vedtatt utfaset og nedskalert.

I avhandlingen viser Amundsen at ideologi presentert gjennom handling i teater kan være en effektiv form for ideologiutøvelse både i totalitære og demokratiske samfunn. Forskningen er basert på reiser til Nord-Korea og USA.

Avhandlingen tar utgangspunkt i forholdet mellom ideologi og estetikk i to ulike masseteaterhendelser. Den første er en nordkoreansk massegymnastikkforestilling. Den kalles Arirang og blir jevnlig spilt for innbyggere og tilreisende i hovedstaden Pyongyang. Den andre er borgerkrigsslaget i Gettysburg i Pennsylvania som blir iscenesatt årlig i USA for å markere årsdagen for det historiske slaget.

En av Amundsens konklusjoner er at når strukturer av fantasi i ideologi blir synlige, blir det mer meningsbærende å handle ut fra et mønster av lek. Hun foreslår å se begrepet teatralitet som et resultat av iboende dualiteter i verket som oppleves. En kommunikativ og en kunstnerisk dualitet er til stede både i verket og opplevelsen av det.

Avhandlingen diskuterer også begrepet ideologi og hvordan det er mulig å handle i overensstemmelse med en ideologi ikke fordi man ikke vet bedre, men fordi de narrative strukturene i ideologien skaper rom for begjær og fantasi. Gjennom teatralitet oppstår et rom med plass for fantasi, et rom der fakta er underordnet. Dette kan bidra til å gjøre den styrende politiske ideologien attraktiv og til at kritikk av regimet uteblir.

Veiledere for avhandlingen har vært professor Anita Hammer ved Dronning Mauds Minne Høgskole og professor i teatervitenskap Live Hov ved Universitetet i Oslo.

Amundsens prøveforelesning finner sted dagen før disputasen. Tid, sted og detaljer finnes her.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER