Bilde fra Fabularium produksjoners forestilling Fyrsten med Ibrahim Fazlic i rollen som fyrsten seg og regi Lene Helland Rønningen som skal vises på Politisk korrekt teaterfestival i september. Foto: Hanna Fauske. Scenografi og kostymedesign: Berit Haltvik With. Lysdesign: Eirik Brenne Torsethaugen

De åpne teatrenes tid

For første gang siden høstsesongen 2019 står vi foran en teatersesong uten nedstengninger, smittevernstiltak eller streik. Hva betyr det, og vil den usikre verdenssituasjonen påvirke kunsten?

Da teatrene i mai 2020 fikk lov til å åpne etter den aller første nedstengningen, skyndet Det Norske Teatret seg å vise barneforestillingen Jakob og Neikob og alle andre. Forestillingen skulle hatt premiere omtrent da nedstengningen ble innført og var derfor helt ferdig, men ennå ikke vist. Da jeg kom til teatret, var det nesten helt mørkt, og inne stod det to publikumsverter med masse antibac sammen med en tydelig rørt teatersjef. Det var nok til at jeg også fikk tårer i øynene i en blanding av glede og lettelse over at teater igjen var lovlig. På det tidspunktet hadde pandemitiltakene vart i under to måneder. Sett i ettertid var det altfor tidlig å være rørt, lettet og glad, men det visste jeg ikke. Vi hadde fremdeles nesten to år foran oss med tiltak.

Når teatrene og konsertscenene nå er åpne med full publikumskapasitiet igjen, uteblir de store følelsene. Teatrene og kulturhusene har slitt med å fylle salene etter pandemien, og en undersøkelse fra begynnelsen av 2021 viste stor grad av skepsis blant potensielle publikummere til å returnere til salene. Det gjenstår nå å se om skepsisen har lagt seg og om det mer normale livet med mindre frykt for smitte vil føre til at folk kjøper billetter igjen.

Uro
I tillegg til at vi ikke blir påvirket av pandemien på samme måte som før, opplever vi en urolig verden med krig i Ukraina, generell inflasjon og spesielt høye energipriser. Vi har også vært gjennom en sommer med et terrorangrep rettet mot skeive under Pride-feiringen i Oslo. Til sammen har vi en tilstand preget av uro og utrygghet som treffer folk svært ulikt.

Hvis man tror på teatrets demokratiske funksjon, burde det være mulig å se for seg at teatret har noe viktig å bidra med i dag. Samtidig er teaterplanlegging sjelden en spontan øvelse. Planene og programmene er planlagt opptil flere år i forveien, og det avspeiler derfor ikke tidsånden nøyaktig. En gjennomgang av høstens teaterprogrammer viser også i stor grad gjenopptakelser og trauste valg, men noe av programmet kan kanskje allikevel vise seg å bli det vi trenger akkurat nå.

Opplevelser av teater er kontekstavhengig. Det betyr at endringer i kontekst også kan endre opplevelsene. Når Black Box teater åpner sesongen med å vise Ways of Seeing på nytt, kan det på et vis føles som en reprise, men gjensynet kan allikevel være viktig. For det første er det blitt en av den norske teaterhistoriens viktigste forestillinger mye på grunn av hendelsene som kom i etterkant av den. I debattene som fulgte premieren var det dessuten altfor få av de som deltok som hadde sett forestillingen, og nye visninger vil kunne opplyse enda flere om hva den egentlig handlet om. Utover det satt forestillingen seg fore å avdekke nettverkene som ville gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn, og det er ingenting som tilsier at Norge er blitt mindre rasistisk etter 2018. På den måten kan Ways of Seeing i dag både bli lest som en kommentar til helt konkrete ting som skjedde i Norge under Solberg-regjeringen og i utvidet forstand være en kommentar til flere sider av Norge i dag.

Skeivt kulturår
Én av forestillingene som ble avlyst under pandemien, men får premiere nå, er Hen av Taylor Mac som skal spilles på Torshovteatret fra 12. august i regi av Cathrine Telle. Mac vant Den Internasjonale Ibsenprisen i 2020, og Hen er et overraskende tradisjonelt drama sammenlignet med den mer performance-orienterte stilen han legger til grunn i sine egne opptredener. Men også her kan kontekst bli avgjørende. 2022 er skeivt kulturår, og vi markerer at det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert. I tillegg har vi sett at transpersoner og -aktivister møter hets og diskriminering og at det offentlige ordskiftet omkring kjønnsdysfori til tider har vært underlig intolerant. I denne konteksten kan Hen vise seg betydningsfullt. Som en parallell og motsetning til Henfinner vi Det Norske Teatrets oppsetning Berre verdas undergang av Jean-Luc Lagarce som skal iscenesettes av Johannes Holmen Dahl. Stykket handler om en AIDS-syk manns møte med familie han ikke har sett på lenge. Begge forestillingene handler om skeive erfaringer og familiemøter, men tematikken ses fra ulike perspektiver og gjennom forskjellige estetiske innganger.

Utover dette savner jeg et mer politisk repertoar og teaterprogrammer som ser fremover heller enn bakover. Jeg savner et teater som vil noe. Ett initiativ som gjør det, er den nye festivalen Politisk korrekt teaterfestival på Teater Innlandet. Det er andre gangen festivalen arrangeres, men første gang det er fullt program på grunn av pandemien. Festivalprosjektet definerer det politiske og det politisk korrekte bredt, og programmet er preget av en både lokal og nasjonal tanke i tillegg til at det er flere internasjonale bidrag. At dette foregår på Hamar viser også til en liten forskyvning i teatrenes relevans der regionteatrene, også de mindre, blir stadig viktigere i utviklingen av norsk teater og oftere ligger i front av utviklingen.

Underskogen
Pandemien var vanskelig for all scenekunst, men særlig for initiativene fra de uetablerte aktørene utenfor institusjonene og uten fast støtte fra Kulturrådet, var det nærmest umulig. I høst ser vi flere initiativer som viser et felt som vokser. Bergen Fringe Festival har holdt på siden 2017 og har allerede arrangert fem festivaler. (Oppdatering: Bergen Fringe Festival blir ikke arrangert høsten 2022). Oslo Fringe Festival arrangerte sin første festival i fjor. Fringe-begrepet brukes om festivaler over hele verden, men har sin mest berømte forløper i Edinburgh Fringe Festival, og som betegnelse på alternativt teater henviser det fremdeles mest til en britisk tradisjon. Det er et mer gjøgler- og komediepreget teater med mer fysisk spill enn det det frie feltet i Norge etter 1980-tallet har representert. Det er mulig at vi ser en dreining i det frie feltet der det som vokser frem i de yngre generasjonene er mer fysisk og komisk orientert enn det mer visuelt og performancekunst-orienterte som har dominert det frie scenekunstfeltet i Norge.

Jeg har også lyst til å trekke frem Bergen Dramatikkfestival som et av de viktige nye initiativene som har dukket opp de siste årene og som nå får mulighet til å presentere et helt program til et ordentlig publikum. Festivalen ble arrangert for første gang høsten 2020, og med årets program står den frem som det aller mest spennende som skjer i scenekunsten i Bergen. I en by som venter på scenekunsthus i Sentralbadet og der forestillingene på Den Nationale Scene med noen unntak sjelden begeistrer, oppleves festivalen, i hvert fall fra redaktørstolen i Oslo, som et friskt pust som både er faglig og kunstnerisk interessant og som virkelig tør å satse.

Det gjenstår å se om teatrene klarer å hente publikum inn i salene igjen mens prisene øker og folk er blitt i overkant godt vant til Netflix fra sofaen. Repertoarkritikk er en vanskelig øvelse fordi også de mest trauste programvalg kan vise seg å bli overraskende dynamisk teater. Nå håper jeg på en sesong som vil gjøre meg rørt og glad for at teatrene er åpne og for at scenekunsten kan vise vei i en usikker tid.

KOMMENTAR
  • Rune Salomonsen, BIT Teatergarasjen :

    Den usikre verdenssituasjonen og kunsten: To dager etter Bergen dramatikkfestival viser vi CATARINA AND THE BEAUTY OF KILLING FASCISTS av Tiago Rodrigues og Nasjonalteatret i Portugal. Dette blir et kunstnerisk høydepunkt i vår sesong, og står på ingen måte tilbake for «det aller mest spennende som skjer i scenekunsten i Bergen». Stykket skulle åpnet høstsesongen for to år siden. Det er dessverre blitt stadig mer aktuelt siden den gang.
    http://bit-teatergarasjen.no/program/forestillinger/tiago-rodrigues-teatro-nacional-d-maria-ii/
    Hilsen fra Bergen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER