Black Box Teater

Danse- og Teatersentrum presiserer

– DTS er en stiftelse, og i stiftelser er styret øverste organ, ikke årsmøtet som Finn Iunker skriver. Styret i DTS har full tillit til at styret for Black Box Teater har ansatt den best egnede teatersjefen, skriver styreleder i DTS, Vidar Sandem.

I debatten om ansettelsesprinsipper ved Black Box teater hevder Finn Iunker i sitt innlegg av 25.04.16 i Klassekampen at (sitat):

”Black Box Teater er ikke et kommunalt eller statlig forvaltningsorgan, men et aksjeselskap som eies av  Danse- og teatersentrum, en stiftelse med 106 medlemsgrupper fra det frie scenekunstfeltet, herunder Grusomhetens Teater. Lars Øyno har som kunstnerisk leder fro Grusomhetens Teater således anledning til å bringe sin misnøye inn for årsmøtet i Danse- og teatersentrum. Som øverste organ kan årsmøtet i prinsippet bestemme hva som helst, for eksempel at styret ved Black Box Teater skal ha en annen sammensetning”.

Danse- og teatersentrum (DTS) er en stiftelse, organisert som et nettverk man kan tegne medlemskap i.  Det i dag er 106 medlemmer i dette nettverket. Som stiftelse er DTS regulert av stiftelsesloven, og det er ifølge loven om stiftelser styret for stiftelsen som er øverste organ, og ikke årsmøtet, slik Iunker skriver.

Årsmøtet er i våre vedtekter et rådgivende organ og kan derfor i prinsippet bare bestemme det som Stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter åpner for, nemlig valg av styrende organer i Stiftelsen. Årsmøtet kan ikke bestemme i ”prinsippet hva som helst”.

Styret i stiftelsen Danse-og teatersentrum utgjør formelt generalforsamlingen for Black Box Teater. Valg av styre for Black Box Teater skjer gjennom valgkomiteens arbeid og vedtas av generalforsamlingen. Danse- og teatersentrums årsmøte har ingen formell rolle her.

Men når det er sagt,  så har årsmøtet vist seg som et viktig og vitalt rom for debatt og refleksjon, også når det gjelder Danse- og teatersentrums eierskapsforhold. Styret i DTS er selvsagt svært opptatt av at Black Box Teater til en hver tid  får den beste teatersjefen. Styret setter også pris på at diskusjonen rundt ansettelsen skjer i offentligheten og ikke bare i ”lukkede rom”. Desto viktigere er det at de formelle og faktiske forholdene er korrekte.

Styret i DTS vil benytte anledningen til å gi uttrykk for at man her har full tillit til at styret for Black Box Teater har ansatt den teatersjefen man mener er best egnet til å lede institusjonen.

Vidar Sandem,
Styreleder i Stiftelsen Danse-og teatersentrum

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER