17.03.23

Morten Svartveit Foto: Det Norske Teatret

Hulda Garborg-stipendet 2022 til Morten Svartveit

I grunngjevinga skriv juryen blant anna: “Vinnaren har eit breitt språkregister nett som han syner breidde i skodespelartalentet sitt. Han er altså ikkje «låst inne» i ein bestemt dialektal tone, men syner fleksibilitet og evne til å lytte seg fram til språket til ein karakter. Replikkane flyg lett og naturleg frå vinnarens munn. Han har eit vinnande scenisk vesen og varm utstråling. Den språklege tryggleiken bidreg sikkert til det. Vinnar av Hulda Garborg-prisen for 2022 er skodespelar Morten Svartveit.”

Hulda Garborgs stipendfond
Hulda Garborgs stipendfond har ei lang historie heilt tilbake til 1923, og skal gå til skodespelarar som spelar på nynorsk med formål «… at skodespelarar som spelar på norsk (landsmål) skal få ferdastipend, eller i minsto noko tilhjelp til ferder…». Juryen består at tre personar, som blir vald av styret i Samlaget, styret i Det Norske Teatret og av dei tilsette på Det norske Teatret.

Prisen er på kroner 10 000,–.

I juryen sit Borghild Maaland Eberson (Samlaget), Carl Morten Amundsen (Det Norske Teatret – styret) og Marianne Krogh (Det Norske Teatret – tilsette).

13.03.23

Foto: Aaron Burden/Unsplash

Scenekunst arrangerer kronikkurs

Den offentlige samtalen om kunst og kultur trenger flere stemmer. Brenner du inne med viktige meninger, perspektiver eller poenger, men mangler verktøy, erfaring og plattform til å få dem ut – eller kanskje bare en liten dytt? Meld deg på kurs! Scenekunst.no arrangerer gratis kronikkurs for alle som har noe å melde om kunst og kultur – og som vil ha mer erfaring med å gjøre det skriftlig. Alle deltakere vil få mulighet til å sende inn tekstene sine til oss for videre redigering og mulig publisering etter endt kurs.

Aktuell kunst
Noen av vår tids største og mest betente og polariserte diskusjoner – om ytringsfrihet og ytringskultur, minoriteters rettighetskamper, «woke», kanselleringskultur og identitetspolitikk – har mange berøringspunkter med kunstlivet. De siste få årene, for ikke å si månedene, har som kjent mange kunstrelaterte saker skapt overskrifter i riksmediene og langvarige offentlige debatter. Dessverre har disse debattene en tendens til å havne i lite konstruktive skyttergraver, som gjerne voktes av en håndfull gjengangere.

De offentlige samtalene om kunst og kultur må bli større og åpnere, med plass til hele underskogen av temaer, meninger, nyanser og perspektiver, der ulike stemmer fra alle sider og posisjoner kommer til orde – fra der skoen trykker, fra et analytisk fugleperspektiv og alt derimellom.

På sitt beste er kronikken et velegnet format for å bidra til dette: Lesverdige, poengterte, ryddige, saklige og stråmann-frie kronikker kan være gode utgangspunkt for en konstruktiv videre debatt.

Detaljer
Tid og sted: 12. og 26. april kl. 10.00–16.00, Sentralen.

Dag 1: Seminardag
– Foredrag om å skrive kronikk av forfatter og skribent Hilde Østby
– Innledninger ved ansvarlig redaktør Julie Rongved Amundsen og fagredaktør for musikk Hilde Halvorsrød
– Diskusjoner og spørsmålsrunder
– Alle deltakerne oppfordres til å skrive utkast til kronikker til neste kursdag.

Dag 2: Workshop
– Gjennomgang av tekstene i fellesskap og i gruppe
– Deltakere får også tilbake teksten med skriftlige tilbakemeldinger
– Alle oppfordres til å jobbe videre med teksten og sende den til oss for videre redigeringsarbeid og mulig publisering

Påmeldingsfrist: 27. mars. NB: Begrenset antall påmeldte!

Send en e-post til hilde@scenekunst.no med lynkort biografi/CV, tidligere skriveerfaring (hvis du har!) og noen ord om hvorfor du ønsker å delta.

Kurset er støttet av Norsk kulturråd

09.03.23

Ingvild Dirdal Bjørnson Foto: Tou

Ingvild Dirdal Bjørnson er ny scenekunstansvarlig på Tou

Bjørnson har bakgrunn fra Teatervitenskap fra Universitetet i Bergen og har erfaring som produsent og koordinator for Bergen Dramatikkfestival. Hun har tidligere vært konstituert daglig leder for Cornerteateret, produsent for Festspillene i Nord-Norge, Cornerstone og en rekke kompanier i det prosjektbaserte scenekunstfeltet.

«Vi er trygge på at Ingvild kommer til å passe inn i miljøet her på Tou. Hun har den kompetansen og erfaringen som vi ser etter. Ingvild har god forståelse for og oversikt over scenekunstfeltet samt gode kommunikative evner. Vi har sterk tro på at hun er en ressurs som sikrer videre utvikling av den kunstneriske profilen til Tou», sier daglig leder Per Arne Alstad.

Tou vil fortsette å være en sentral og progressiv aktør som tilrettelegger for gode arbeidsvilkår for utvikling, produksjon, og presentasjon av samtidig scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet. Med Ingvild Dirdal Bjørnson får Tou en ny scenekunstansvarlig med bred fagkompetanse, erfaring fra det prosjektbaserte feltet og et stort engasjement for scenekunsten. Etter å ha jobbet utenbys i flere år, kommer Bjørnson tilbake til regionen og er motivert til å løfte og styrke det regionale miljøet. Hun er klar til å videreutvikle scenekunstarbeidet på Tou og sette sammen et program som fascinerer, utfordrer og skaper engasjement.

«Jeg opplever at min kompetanse og mitt verdisett samsvarer med Tou sine forventninger til en scenekunstansvarlig, og ambisjonene de har som en vital institusjon. Jeg ser frem til å endelig flytte hjem, og få nytt kjennskap til det yrende scenekunstfeltet i Stavanger og omegn.», sier Ingvild.

Bjørnson begynner i stillingen 1. august. Hun etterfølger Lene Aareskjold som har gjort en enorm innsats og vært involvert i Tou sin utvikling helt fra starten av. Ingrid Halteskog fungerer som scenekunstprodusent frem til Bjørnson tiltrer i stillingen.

15.02.23

Ansettelser 2023 FB format

Seks kunstnere blir ansatt i Skuespiller- og danseralliansen

– At vi i år kan ansette ytterligere seks nye kunstnere er vi svært glade for, spesielt etter flere krevende år med nedstengt kulturliv i lange perioder. Innenfor scenekunstfeltet gjelder dette spesielt de som ikke har fast ansettelse, som jo er de aller fleste, sier Tone Øvrebø Johannessen.

Kunstnerne som blir ansatt i år er bosatt i to fylker; Troms og Finnmark og Oslo. Imidlertid vet vi av erfaring at bostedsadresse ikke gjenspeiler hvor kunstnerne jobber. Når søknader vurderes, er høy kunstnerisk aktivitet det viktigste kriteriet.

– Årets nye ansatte representerer stor sjangermessig variasjon i det de arbeider innenfor; fra samtidsuttrykk i dans og teater, performance, og musikaler til de mer klassiske oppsetningene, sier Øvrebø Johannessen.

Seks kunstnere blir ansatt i Skuespiller- og danseralliansen

Følgende seks kunstnerne er nyansatt per 15 februar 2023: Dansere: Trine Lise Moe, Stian Bergdølmo og Sara Bergström Hem.
Skuespillere: Alexander Langset, Hans Magnus Hildershavn Rye og Trond Peter Stamsø Munch.

Trond Peter Stamsø Munch (63 år) er født i Tromsø og var med på å starte Totalteatret, Nord-Norges første frigruppe, i 1983. Etter utdannelse på Statens Teaterhøgskole var han fast ansatt ved Trøndelag Teater i 30 år før han valgte å bli frilanser i 2019. I løpet av karrieren har han medvirket i en rekke filmer, kortfilmer og TV-serier.

Alexander Langset (32 år) kommer fra Hole kommune og er utdannet ved Bårdar Akademiet. Han er en allsidig scenekunstner som har bred erfaring både som skuespiller, sanger, danser, regissør og koreograf med blant annet lang fartstid i USA – der han jobbet med kjente Broadway-koreografer og regissører.

Stian Bergdølmo (30 år) er bosatt i Oslo og har en bachelorgrad i samtidsdans fra Kunsthøgskolen i Oslo. Han jobber som frilans danser og har vært tilknytt institusjoner som Den Nationale Scene.

Hans Magnus Hildershavn Rye (37 år) er en allsidig frilansskuespiller med bred teaterfaglig bakgrunn og erfaring. Han trives i spenningspunktet mellom teater, musikk og det fysiske. Hans Magnus har vært tilknyttet en rekke teatre som Det Norske Teatret, Folketeateret og Den Nationale Scene.

Bergen, Opera Trøndelag, Operaen i Kristiansund og Den Norske Opera og Ballett. Han har også turnert med ulike danse- og teaterforestillinger i inn- og utland.

Sara Bergström Hem (35 år) er født og oppvokst i Stockholm hvor hun ble utdannet innen jazz og moderne dans ved Balettakademien. I 2012 flyttet hun til Oslo og har siden hatt byen som base mens hun arbeider som danser og koreograf.

Trine Lise Moe (27 år) er født i Lørenskog og er utdannet ved Kunsthøgskolen i Oslo. Etter endt utdanning har hun hatt sin base i Oslo og fått muligheten til å jobbe med en rekke ulike koreografer og kunstnere i det frie scenekunstfeltet.

Målet er å kunne ansette kunstnere årlig framover. Kunstnerne blir ansatt etter søknad hvor kriteriene bl.a. er at man må ha hatt mye arbeid i midlertidige engasjementer eller oppdrag som dansere og skuespillere de senere årene. SKUDA ønsker å bidra til å stabilisere og styrke flere skuespillere og danseres yrkessituasjon, legge til rette for økt kompetanse, kunnskap og livslang læring, fremme scenekunsthelse og påvirke til et bærekraftig kulturliv.

Som ansatt kunstner har man SKUDA som arbeidsgiver mellom kunstneriske engasjementer. Ansettelsen sikrer kunstnerne inntekt og opptjening av sosiale rettigheter og pensjon. De kan konsentrere seg om faglig og kunstnerisk utvikling i periodene mellom ansettelser/oppdrag hos andre arbeidsgivere, og styrke sin karriereutvikling. Ansatte kunstnerne er også mentorer for yngre kunstnere.

 

Marianne Skjulhaug. Foto: NTNU

Marianne Skjulhaug blir ny rektor ved KHiO

Marianne Skjulhaug kjem frå stillinga som dekan for arkitektur og design ved NTNU i Trondheim og Gjøvik, som inkluderer Kunstakademiet i Trondheim. Ho har tidlegare vore rektor ved Bergen arkitekthøgskole og instituttleiar ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Skjulhaug er førsteamanuensis i urbanisme og har lang og brei erfaring med byplanlegging som arkitekt.

Kunsthøgskolen i Oslo er ein nasjonal leiande, vitskapleg høgskole, og er den største utdanningsinstitusjonen for kunstnarar og designarar i landet. I strategiperioden 2023–2028 skal KHIO styrkje den kunstnariske kjernen, vere eit førebilete for berekraft og arbeide med strategisk samhandling.

Riktig person
– Vi er glade over å ha fått ein leiar som sjølv er frå eit skapande yrke, ser verdien og eigennytten av kunstnarisk utviklingsarbeid og utdanning og som samstundes kjenner høgskolesektoren godt. Dette legg til rette for godt samspel og positive brytingar mellom styre, leiing, tilsette, studentar og samfunn, seier styremedlem Per Magnus Finnanger Sandsmark. Han leidde innstillingsutvalet på vegner av styret.
– Skjulhaug er ein erfaren og tydeleg leiar. Hennar bakgrunn, kompetanse og visjonar gjer ho til riktig person til å leie Kunsthøgskolen i Oslo i ein ny periode, seier Sandsmark.

Derfor KHiO
Marianne Skjulhaug grunngir sjølv valet om å verte rektor på Kunsthøgskolen slik:
– Jeg er takknemlig for den muligheten jeg er gitt, og ser veldig fram til å arbeide for KHiO. Kunst og kunstproduksjon er utsatt for press, men er også etterspurt i en verden som står overfor så komplekse utfordringer som vår gjør. De ulike formene for kunst har en unik evne til å gå inn i det dypt menneskelige, og hjelper oss både til å skape, forstå og være i verden. Muligheten til å oppnå et bærekraftig samfunn ligger også i kunsten. Derfor KHiO.

02.02.23

Foto: Det Norske Teatret

Erik Ulfsby avsluttar åremålet eit år før det tredje åremålet går ut

Under Ulfsbys sjefsperiode har Det Norske Teatret vore i sterk utvikling og har for alvor markert seg som Noregs mest interessante teaterhus. Ulfsby har fått gjennomført viktige endringar, først og fremst ved å legge om til repertoarspel. Han har opna for framsyningar på søndagar, og har år for år auka inntektene og publikumstalet til nye høgder. Ulfsby har sørga for ei stor satsing i Groruddalen, plassert Det Norske Teatret på Rommen Scene og har gjennom Det Multinorske utdanna tre kull med skodespelarar som markerer seg både på teaterets eigen Hovudscene, men også på andre scenar, film og tv-seriar. Det Norske Teatret er blitt ein større og tryggare arbeidsplass, samstundes som teateret har tatt større kunstnarleg risiko og produsert meir enn nokosinne.

Det Norske Teatret har i dag landets breiaste repertoartilbod og balanserer både dei djerve eksperimentelle prosjekta og dei større kommersielle titlane. Dei kunstnarlege sigrane har resultert i enorm oppslutnad kring teateret, sjølv i dei uføreseielege tidene som kulturbransjen nettopp har sett og som framleis rår. Berre siste året har framsyningar som Tid for glede, Kristin Lavransdotter og Snøsøstera og no sist; Semper Eadem begeistra både publikum og kritikarar på eit nivå ingen hadde sett føre seg.

Ulfsby seier i ein kommentar at det har vore eit privilegium å få leie Det Norske Teatret gjennom viktige år i teaterets historie.
– Viktigast er at eg ønskjer å bruke tida mi litt annleis i neste fase av livet. Både profesjonelt og privat. Dei siste åra har vore særskild krevjande for alle, også for meg. No planlegg eg for eit noko rolegare liv med mindre ansvar, meir tid til mitt eige kunstnarlege virke og meir tid til familien min, seier Erik Ulfsby.

Styreleiar Hilde Barstad takkar Erik Ulfsby for den innsatsen han har lagt ned, og for den kunstnarlege visjonære krafta han har tilført Det Norske Teatret.

– Styret vart nyleg orientert om at teatersjef ved Det Norske Teatret Erik Ulfsby ønskjer å gå ut av åremålet sitt ved utgangen av 2024, eitt år før utløpet av den tredje åremålsperioden. Ulfsby starta som teatersjef i 2010 og med tydeleg leiarskap sette han sitt preg på teateret frå første stund. Erik Ulfsby har gjort ein fantastisk jobb for teateret og sørga for kunstnarleg kvalitet på høgt nivå over lang tid. Meir enn nokon annan har han ære for at Det Norske Teatret framstår som det leiande teateret i Norge, seier Barstad og understreker at styret er svært takksam for den jobben han har gjort for Det Norske Teatret og er glade for at han framleis skal leie teateret i to år til.

06.01.23

Foto: Ellen Inga/Impossible Situations.

Ny direktør og kunstnerisk leder for Ultimafestivalen

I dag ble det kunngjort hvem som tar over som Ultima-direktør etter Thorbjørn Tønder Hansen. Festivalen skriver følgende på sine nettsider:

“Styret i Ultima Oslo Contemporary Music Festival har ansatt kurator, pianist og musikkforsker Heloisa Amaral som ny direktør og kunstnerisk leder. Brasilianske Amaral kommer fra stillingen som prosjektleder i det europeiske samtidsmusikknettverket Ulysses og har lang erfaring fra samtidsmusikkfeltet og et bredt norsk og internasjonalt nettverk. Hun tiltrer stillingen 1. februar 2023 i et femårig åremål.

(…)

Heloisa Amaral har vært bosatt i Norge siden 2003 og vært aktiv som frilans pianist og medlem av samtidsmusikkensembler som Duo Hellqvist/Amaral, asamisimasa og Ensemble neoN. Hun har tidligere jobbet som kurator og prosjektleder i både Ultima og Ny Musikk.”

05.01.23

Lars Ove Toft

Lars Ove Toft ny daglig leder i Proscen

Proscen – produsentenhet for scenekunst, er stolte av å kunngjøre at Lars Ove Toft blir ny daglig leder. Toft har lang fartstid innen scenekunst og musikk, samt har lang erfaring med ledelse gjennom sin stilling i Bergen Senter for Elektronisk kunst (BEK) der han var daglig leder fra 2009 til 2020. Han har også jobbet i 15 år som produsent og produksjonsleder ved BIT Teatergarasjen, og har en bachelorgrad i Offentlig organisasjon og ledelse fra Universitetet i Bergen. Toft har også erfaring fra det frie feltet gjennom eget kunstnerisk virke, som komponist, musiker, produsent og lysdesigner. Toft satt i Proscens styre fra 2011 til 2014.

Toft begynner i stillingen 1. mars, og vil lede Proscen inn i deres 15-årsjubileum, som gir spennende muligheter for nye visjoner og prosjekter. Toft etterfølger Millan Persdotter Persson, som blir ny daglig leder på Cornerteateret.

23.11.22

Foto: Scenekunstbruket

Søkere på stillingen som daglig leder i Scenekunstbruket

Adam Levine Oslo Kunstnerisk leder
Adnan Ahmedic Sarajevo Daglig leder
Andrea Wasrud Hølen Produsent
Azra Bogucanin Beograd Daglig leder
Caroline K. D. L. Dalan-Karlsen Oslo Daglig leder
Chi Ton Oslo Prosjektansvarlig/liveprodusent
Christine Fenn Oslo Adjunkt med opprykk
Erik Fosland Oslo Selvstendig næringsdrivende
Gabrielle Haga Oslo Faglig rådgiver
Hilja Henninen Oslo Prosjektleder
Ingrid Forthun Kristiansand Prosjektleder
Jarl Flaaten Bjørk Oslo Daglig leder
Johannes Hafnor Fredrikstad Enhetsleder
Jonathan Flom Seattle, USA Daglig Leder
Karen Hammervik Flø Oslo Frilans dansekunstner
Ludvig Claeson Ås Generalsekretær
Olav Hanto Porsgrunn Daglig Leder
Pål Rake Oslo Direktør
Simon Moholt Oslo Museumsvert
Søkeren er anonym Oslo
Umid Salimov Hundvåg Daglig Leder
Yiannis Papantonis Thessaloniki, Hellas Event manager
Foto: Kristian Dugstad / TONO

Bodil Maroni Jensen er tildelt TONOs formidlerpris

– I en tid hvor det er liten eller ingen dekning av klassisk musikk i dagspressen, er Bodil Maroni Jensens arbeid en redningsplanke, skriver juryen i sin begrunnelse.

Tirsdag ettermiddag 22. november ble Bodil Maroni Jensen overrasket i TONOs lokaler i Møllergata 4 i Oslo. Forfatteren og journalisten trodde hun skulle intervjues om musikkjournalistikk til TONO Nytt, men ble i stedet overrakt TONOs formidlerpris 2022.

Jensen er tidligere NRK-journalist, og jobber i dag som frilanser. Hun dekker i all hovedsak klassisk og ny musikk fra det seriøse feltet.

– Tusen, tusen takk. Denne prisen er ikke bare til meg, men til hele feltet jeg jobber med. Det er en farlig stor oppmuntring, sa en beveget Jensen, da hun fikk prisen overrukket.

Formidlerpris siden 2011
TONOs formidlerpris deles ut en gang i året til enkeltmennesker eller organisasjoner som gjør en eksepsjonell innsats for å øke kunnskapen, forståelsen og begeistringen for musikk og skapingen av den.

Blant tidligere mottakere er Øya-festivalen, Mannfred Eicher/ECM, musikkforlegger Leif Dramstad, Tommy Tee, Jazznytt-bloggen «Now’s the time», og i 2021 rap og hiphop mediet YLTV.

 Juryens begrunnelser
«Etter 30 år som musikkjournalist i NRK, tok Bodil Maroni Jensen en modig og risikabel beslutning. Hun våget seg ut som frilans musikkjournalist, spesialisert på klassisk musikk, ny musikk og musikkdramatikk. Risikoen lønte seg, og vi er alle rikere som resultat av valget. Jensen har frihet til å velge hvem og hva hun gir spalteplass. Artiklene, anmeldelsene og podkastene hennes er dyptgående, nyanserte studier av personene og temaene hun undersøker. De fleste av dem ville ikke fått dekning ellers. I en tid hvor det er liten eller ingen dekning av klassisk musikk i dagspressen, er Bodil Maroni Jensens arbeid en redningsplanke.»

 Juryen for EDVARD-prisen 2021 har bestått Torgny Amdam (NOPA, juryleder), Samsaya Sharma (NOPA), Kristin Norderval (Norsk komponistforening), Martin Rane Bauck (Norsk komponistforening), Ole Børud, (Uavhengig), Sten Ove Toft (Uavhengig), Oda Svendsby (Musikkforleggerne) og Andrew Smith (Musikkforleggerne).

 

15.11.22

Millan Persdotter Persson. Foto: Gunnbjørg Johannesen

Millan Persdotter Persson blir ny daglig leder på Cornerteateret

Persson har lang fartstid i Bergens kulturliv og har blant annet jobbet på Den Nationale Scene, Festspillene i Bergen og som frilansprodusent. Hun har en bachelorgrad i teatervitenskap fra Universitetet i Bergen og har studert ved Skrivekunstakademiet. Persson er også leder for Bergen teaterforening og styreleder for Folkemusikklubben Columbi Egg.

Millan Persdotter Persson etterfølger Thomas Digervold som sluttet i stillingen tidligere i høst.

Styreleder Teaterdrift AS, Magnus Thomassen:
Etter en grundig prosess er vi svært glade for at Millan har takket ja til stillingen som daglig leder i Teaterdrift. Millan har har den helt riktige kombinasjonen av kompetanse, nettverk, entusiasme og ikke minst hjerte for teaterhuset på Møhlenpris, og etter en periode preget av pandemien ser både styret og aktørene knyttet til huset frem til at Cornerteateret skal blir enda mer synlig og fylt med aktivitet – både med tanke på barne- og ungdomsteater og det frie scenekunstfeltet.

Noen ord fra Millan Persdotter Persson:
Jeg ser frem til muligheten å lede Cornerteateret og videreutvikle huset som produksjons- og visningsarena for scenekunst. Jeg vil fortsette arbeidet med å få Cornerteateret til å befeste sin posisjon som det naturlige tilholdsstedet for et bredt scenekunstmiljø i Bergen og Vestland Fylke. I 2023 er det faktisk 10 år siden Cornerteateret åpnet, så vi går et jubileumsår i møte. Det er noe jeg gleder meg veldig til å feire sammen med alle gode krefter som er tilknyttet huset sier Persson.

Persson tiltrer stillingen våren 2023.

07.11.22

Ipek D. Mehlum. Foto: Dag Jenssen

Ipek D. Mehlum mottar Gammleng-prisen

Fond for utøvende kunstnere har valgt å tildele skuespiller Ipek D. Mehlum fra Teater Manu Rolf Gammleng- prisen i kategorien Skuespiller for 2022. Prisbeløpet er kr. 50.000.

Creo, Gramart, Norsk Artistforbund, Nora, FONO, IFPI Norge, Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund har foreslått kandidater til prisene.

Det er styrets ønske at denne prisen hvert år skal deles ut til utøvende kunstnere som «på en fortjenstfull måte har bidratt til innspilling av grammofonplater eller i sceneopptredener».

Da Ipek fikk beskjed om at hun fikk prisen, trodde hun først at den var sendt til feil person.

“Men jeg fikk bekreftet at det var jeg som fikk prisen. Jeg ble helt overveldet og veldig rørt. At de valgte meg blant alle de dyktige skuespillerne, er en stor anerkjennelse. Samtidig gikk det opp for meg at jeg har jobbet hardt i 25 år, så jeg er takknemlig for å bli tildelt denne utmerkete prisen.”

Ipek D. Mehlum er født i Tyrkia i 1974, og flyttet til Norge i 1989. Hun debuterte som skuespiller på Teater Manu i 1999. Underveis har Ipek utdannet seg ved Nordic Black Theatre. Siden den gang har hun spilt på flere teatre, både nasjonalt og internasjonalt, og er godt kjent i teaterverdenen. Ipek er for tiden ansatt ved Teater Manu. Hun er også den første døve som mottar Rolf Gammleng-prisen

19.10.22

Bilde fra forestillingen Psalm for a slut. Foto: Tale Hendnes

Ulf Nilseng mottar Danseinformasjonens ærespris

Danseinformasjonens ærespris er Danseinformasjonens egen pris som hvert år går til en norsk dansekunstner. Ifølge Danseinformasjonen ble prisen ble opprettet for å rette oppmerksomhet mot kunstarten og hedre fortjente dansekunstnere. Æresprisen deles ut til en aktør som har gjort en bemerkelsesverdig innsats for dansekunsten. Prisen deles ut for 26. gang i år, og består av statuetten Pi av Dag Skedsmo og et stipend på kr 25 000.

Om Ulf Nilseng – utdanning, kunstnerisk arbeid og priser
Ulf Nilseng er utdannet ved Statens balletthøgskole (nå Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling dans) fra 1992-1995, og har arbeidet i det frie scenekunstfeltet siden han var ferdig utdannet. Han har arbeidet som utøver med koreografer som Eva-Cecilie Richardsen, Un-Magritt Nordseth og Ina Christel Johannessen.

I 2002 startet han kompaniet Toyboys (2002-2013) sammen med dansekunstner Terje Tjøme Mossige, og de skapte til sammen ti forestillinger som kretset rundt begrepet queer. Gjennom kompaniet ULF, som han etablerte i 2015, har han fortsatt arbeidet med queer scenekunst og har siden 2018 jobbet med trilogien ULF goes religious. Nilseng har turnert med flere av forestillingene både i inn- og utland, blant annet i Mexico og på Cuba, og på Riksteaterturne med The man at the tramstop.

I 2021 mottok han Rolf Gammlengs ærespris, som gis «for fortjenstfull innsats ved innspillinger og/eller i sceniske forestillinger». Nilseng er ansatt i Skuespiller- og danseralliansen og har 10-årig arbeidsstipend (Statens kunstnerstipend). Nilseng er også opptatt av å løfte utfordringer og stimulere til fellesskap for hele dansefeltet.

26.09.22

Katharina Berg Skomedal ny direktør på Teater Ibsen

Styret ved Regionteateret i Vestfold og Telemark, Teater Ibsen, har ansatt Katharina Berg Skomedal (37 år) som ny direktør. Katharina har en allsidig og bransjerelevant erfaring med sin utdannelse fra Royal Academy of Dramatic Art, Rotterdam School of Management og London School of Economics.

Katharina kommer til Teater Ibsen etter flere roller i Lund-gruppen, nå senest i rollen som Finance & HR Manager i Lunds Tivoli. Tidligere har hun jobbet ved Gullbring Kulturhus som daglig leder og arrangementsansvarlig.

Konstituert direktør og teatersjef, Bo Anders Sundstedt, sier i en uttalelse: «Styret og jeg er veldig glade for denne ansettelsen, og personlig ser jeg fram til en sterk ny kollega som kan være med på å utvikle teatret fremover.»

Om ansettelsen sier Katharina: «Jeg gleder meg selvsagt veldig til å ta fatt på denne oppgaven. Teateret er et sted jeg virkelig får muligheten til å bruke min allsidige bakgrunn. Samtidig går Teater Ibsen inn i en spennende tid med mange muligheter for vekst. Jeg gleder meg til å flytte til området igjen, et område som også er i en veldig positiv utvikling.»

Katharina Berg Skomedal tiltrer som direktør ved Teater Ibsen 01. januar 2023.

21.09.22

Pål Svendsberget. Foto: Kilden Teater og Konserthus

Pål Svendsberget blir direktør i Kristiansand Symfoniorkester

Svendsberget er 47 år gammel og utdannet fiolinist ved Barratt Due musikkinstitutt. Han har vært ansatt i KSO siden 1998, og har lang fartstid bak seg som engasjert musiker, tillitsvalgt i fagforeningen Creo og som ansattrepresentant i styret i Kilden teater og konserthus. Den 1. desember 2022 tiltrer han som direktør i orkesteret.

Kilden valgte å utlyse engasjementet som KSO-direktør internt. Engasjementet har i utgangspunktet en varighet på 18 måneder. direktør Harald Furre utdyper:

– Vi er på vei inn i en fase der det vil være en stor styrke å ha en person ved roret som kjenner livet internt på huset og i orkesteret. Derfor ønsket vi å i første omgang utlyse denne stillingen internt. I tiden som kommer skal det gjennomføres viktige endringsprosesser i KSO og Kilden. Det skal blant annet etableres en god arbeidsdeling for kunstnerisk ledelse av KSO. Dette er en av oppgavene som Pål skal løse.

Det er en offensiv, men ydmyk påtroppende direktør som forteller om hans mål for engasjementet.

– Orkesteret skal fortsette den gode kunstneriske utviklingen, og for meg er det veldig viktig at både Kilden og orkesteret skal bety noe for folk i regionen vår. Dette vil bli to viktige fokusområder for meg i tiden fremover, sier Pål Svendsberget.

SISTE SAKER