Alle skal med

Den nye stortingsmeldingen om inkludering har mange gode tanker, men at noen av dem Huitfeldt vil ha i tale kanskje ikke ønsker eksisterende tilbud, reflekterer den lite over. Man kan få inntrykk av at her er malen lagt, nå gjelder det bare å presse/lokke flest mulig mennesker inn i støpeformen.

Konsertformen i førtiårskrisa

Den er ikke sexy lenger. Men vi må tørre å beholde det langsomme og det ettertenksomme mens vi strever med å bli attraktive igjen. Heldigvis finnes det noen gode forbilder.

Reine møkkadansen

Dersom ren dans er den dansen som rendyrker kropp i rom, kan ikke dans med tekst være like ren. I så fall kan hybriden ord og bevegelse kalles møkkadans, skriver Sidsel Pape i dette essayet.

Fem råd til Norge

“Fokuser på dem som er eller kan være interessert i teater, ikke hele befolkningen. Vær ikke utopiske og tro at alle elsker teater,” sier Eric de Vroedt i siste utgave av Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.

– Er ikke det “nyskapende”, så vet ikke jeg

IdaLou Larsen svarer på Therese Bjørneboes kritikk av teaterrepertoarene. Følg teaterdebatten her.

Festspillprogram som skaper forventninger

Med programmet for de 60. Festspillene setter Per Boye Hansens et verdig punktum for sine syv år som sjef.

Alle mann til barrikadene!

Teatervitenskap er i fare ved Universitetet i Oslo.

– Ikke gjør det så lett for publikum

Therese Bjørneboe fikk den høythengende Willy Brandt-prisen.

Skal vi telle eller snakke om kunst?

Igjen har debatten om Teater Innlandet i Oppland blusset opp, og igjen handler det om matematikk. Som teatersjef må jeg si jeg gleder meg til at vi får en debatt om teatrets kunstneriske profil, men ok, jeg svarer gjerne på kritikken.

Då fattigdomen redda sjela mi

– Trur vi verkeleg at skuleteater vil føre til at dei som er unge i dag vil strøyme til teatra som vaksne, eller kan det i verste fall skremme dei vekk ein gong for alle?

Dirigentutdanning uten forspill

Begynner for sent: I Norge har vi tradisjon for å omskolere voksne musikere til å bli dirigenter, snarere enn å utvikle talentene fra ung alder. Det mister vi mange potensielle dirigenter på.

Kunstig sang

Hva er det som er så provoserende med opera?

Utfordringene for norsk teater

Problemet i norsk teater i dag er at det i liten grad angår de
menneskene som teatret ønsker å skape et direkte møte med, skriver
Jon Nygaard i denne kronikken, hvor han utdyper de synspunktene som
førte til de siste dagers debatt om forholdet mellom institusjon, organisering og
kunstnerisk utvikling.

SISTE SAKER