Fordommer på høygir

Hvorfor vise et spanskspråklig teaterstykke som er fylt til randen med rasisme og homofobi på scenen til Chateau Neuf?

Kulturformidlingens dilemmaer

Louis Schou-Hansen har skrevet et debattinnlegg om Bærum Kulturhus’ programmering av det israelske dansekompaniet Batsheva som med stor suksess har gjestet Bærum Kulturhus en rekke ganger.

Noen forestillinger trenger ikke flere anmeldelser

Louis Schou-Hansen diskuterer Bærum kulturhus’ gjentakende invitasjoner av det israelske dansekompaniet Batsheva som er en kulturell ambassadør for staten Israel og etterlyser tydelighet fra kulturhuset om programvalget.

Vi skal vise mot i formidling

Teatersjef på Trøndelag Teater, Elisabeth Egseth Hansen svarer på Amund Grimstads kritikk av teatrets sitatpraksis.

Tar Trøndelag Teater kritikken på alvor?

«Vi tar kritikken på alvor» skriv marknadssjefen på Trøndelag Teater i eit innlegg som ikkje er spesielt egna til å overtyde nokon om at det er det dei gjer.

En litt annen fortelling om støtten til fri scenekunst

Tor Arne Ursin i Grenland Friteater går historisk til verks når han kommer med flere forslag til hvordan fri scenekunst i Norge kan finansieres.

– Vi tar kritikken på alvor

Markedssjefen på Trøndelag Teater, Nina B. Bjørlo, svarer på Amund Grimstads kritikk av sitatpraksis fra teateranmeldelser.

Når hestene bites før bjørnen er skutt

Regissør i Grenland Friteater og styremedlem i Danse- og teatersentrum, Tor Arne Ursin, kaster seg inn i debatten om driftsstøtteordningen.

Sitatskikk og forholdet til sanninga

Det er stor skilnad på korleis dei ulike teatera forheld seg til teaterkritikken

Tjenesteyting

Å fremme et annet syn enn det Danse- og teatersentrum har om den lovede driftsstøtteordningen er hverken å gjøre scenekunstfeltet en bjørnetjeneste eller en lissepasning til de som ikke vil finansiere kunst.

Når krybben er tom, bites hestene

Scenekunst.no gjør scenekunstfeltet en bjørnetjeneste når man snakker mot finansieringsforslag uten å komme med løsningsforslag.

Kultur er forsvar

Kva vil styrke oss, og kva kan svekke oss, spør direktør på Det Norske Teatret, Hans Antonsen, i dette debattinnlegget retta mot kulturminister Anette Trettebergstuen før framlegginga av statsbudsjettet.

Andre fortellinger om støtte til fri scenekunst

Hva skjer når scenekunstkonsulenten er borte? Og kan ikke kommunene ta større ansvar for finansieringen? Kai Johnsen fortsetter diskusjonen om finansiering av fri scenekunst i Norge.

Et upartisk kunsttribunal med avantgarden i forsvar!

Julian Blaue, som selv deltok i Sløserikommisjonen, diskuterer i dette debattinnlegget dokumentarfilmen Prosjekt Sløseri og oppfordrer kunstnerkolleger til å være avantgardens forsvarere.

Det er kritikkverdig

Direktør i Danse- og teatersentrum, Hege Knarvik Sande, etterlyser Kulturdepartementets lovede driftsstøtteordning i lys av de siste avslagene på og tildelingene av kunstnerskapsstøtte.

SISTE SAKER