Teatervitenskap ved Universitetet i Bergen trues nå igjen med nedleggelse.

Teatervitenskap i Bergen trues med nedleggelse når det ikke foreslås å erstatte ansatte som skal gå av med pensjon. Representanter for fagmiljøet uttrykker her bekymring.

Armlengdesprinsippet står fast

Lederne for fagutvalgene for henholdsvis dans og teater i Kulturrådet, Peder Horgen og Siri Broch Johansen kommenterer den siste tildelingsrunden og fordelingen av friske midler.

Ingen tid til hvile: Om å fjerne barrierer

For at inkludering skal bli mer enn ord trenger vi et bransjeomfattende skifte som involverer grundige og nytenkende reformer ledet av mange. De må bli til gjennom dialog med de mest berørte og ende i øremerkede midler til alle lag av scenekunstfeltet.

Hva vil det si å ta nasjonalt ansvar?

Susanne Næss Nielsen, direktør for Davvi – senter for scenekunst i Hammerfest, skriver at det er på tide at nasjonale organisasjoner på Østlandet tar sin del av kostnaden når de inviterer til arrangementer av betydning.

Fordommer på høygir

Hvorfor vise et spanskspråklig teaterstykke som er fylt til randen med rasisme og homofobi på scenen til Chateau Neuf?

Kulturformidlingens dilemmaer

Louis Schou-Hansen har skrevet et debattinnlegg om Bærum Kulturhus’ programmering av det israelske dansekompaniet Batsheva som med stor suksess har gjestet Bærum Kulturhus en rekke ganger.

Noen forestillinger trenger ikke flere anmeldelser

Louis Schou-Hansen diskuterer Bærum kulturhus’ gjentakende invitasjoner av det israelske dansekompaniet Batsheva som er en kulturell ambassadør for staten Israel og etterlyser tydelighet fra kulturhuset om programvalget.

Vi skal vise mot i formidling

Teatersjef på Trøndelag Teater, Elisabeth Egseth Hansen svarer på Amund Grimstads kritikk av teatrets sitatpraksis.

Tar Trøndelag Teater kritikken på alvor?

«Vi tar kritikken på alvor» skriv marknadssjefen på Trøndelag Teater i eit innlegg som ikkje er spesielt egna til å overtyde nokon om at det er det dei gjer.

En litt annen fortelling om støtten til fri scenekunst

Tor Arne Ursin i Grenland Friteater går historisk til verks når han kommer med flere forslag til hvordan fri scenekunst i Norge kan finansieres.

– Vi tar kritikken på alvor

Markedssjefen på Trøndelag Teater, Nina B. Bjørlo, svarer på Amund Grimstads kritikk av sitatpraksis fra teateranmeldelser.

Når hestene bites før bjørnen er skutt

Regissør i Grenland Friteater og styremedlem i Danse- og teatersentrum, Tor Arne Ursin, kaster seg inn i debatten om driftsstøtteordningen.

Sitatskikk og forholdet til sanninga

Det er stor skilnad på korleis dei ulike teatera forheld seg til teaterkritikken

Tjenesteyting

Å fremme et annet syn enn det Danse- og teatersentrum har om den lovede driftsstøtteordningen er hverken å gjøre scenekunstfeltet en bjørnetjeneste eller en lissepasning til de som ikke vil finansiere kunst.

Når krybben er tom, bites hestene

Scenekunst.no gjør scenekunstfeltet en bjørnetjeneste når man snakker mot finansieringsforslag uten å komme med løsningsforslag.

SISTE SAKER