Impure Company/ Hooman Sharifi: Now the field is open. Foto: impure company

Bra, men beskjedent

INNLEGG: – Flere dansekompanier bør få basisfinansiering, skriver NoDas leder Peder Horgen i dette innlegget. Han mener også at i sum er økningen til den prosjektbaserte scenekunsten, teater inkludert, altfor beskjeden.

Statsbudsjettet for 2013 følger opp enkelte hovedtrekk i strategien for utviklingen av dansekunst i Norge som Kulturdepartementet lanserte i august.


Det er gitt 6,1 mill. kr. økning til Scenekunst under Kulturrådet, hvorav 5 mill. kr. til dans. (3 mill kr basisfinansiering, 1 mill kr regionale miljøer, 1 mill kr arrangørstøtte)
Dansens Hus har fått 2,5 mill. kr, hvorav 1 mill kr til formidlingsnettverk. Carte Blanche får 1,4 mill. kr. til turnévirksomhet, og den nyopprettede Skuespiller- og danseralliansen får midler til helårsdrift.

Langsiktighet
For dansekunsten, som knapt har faste institusjoner, er det viktig at det bygges stabilitet og synlighet rundt enkelte kompanier. At flere kompanier får langsiktighet, har avgjørende innvirkning på virksomhetsplanlegging og arbeidsforhold.

I lys av dette mener NoDa at flere dansekompanier bør få basisfinansiering. Når departementet nå bevilger friske penger til basisfinansiering for dans, vil det samtidig frigjøre midler til andre i prosjektstøtteordningen for dans.

Sterkere regioner
Tidligere har profesjonell dansekunst vært sentralisert omkring hovedstaden. Nå har landskapet endret seg. Profesjonelle dansemiljøer etableres over hele landet.

Det er kritisk å ivareta disse initiativene i utviklingsfasen, og en suksessfaktor har vært Kulturrådets tilskuddsordning for utvikling av regionale miljøer. NoDa er derfor svært glad for at denne videreføres og styrkes.

Bør økes
Arrangørstøtten er nødvendig for å ivareta festivalene og andre arrangører og fremme formidlingen av forestillinger. NoDa er glade for økningen på 1 million, men ønsker å poengtere at denne ordningen trenger enda større økonomiske muskler. Den fyller flere viktige funksjoner.

Beskjedent på fri scenekunst
Grunnfjellet i norsk dansekunst er basert på Kulturrådets ordninger. Det verdt å merke seg at styrkingene nevnt over utgjør så å si hele den totale økningen til scenekunst innenfor Kulturrådet (total økning 6,1 mill kr). I sum er altså økningen til den prosjektbaserte scenekunsten meget beskjeden. Det er på dette området langt de fleste kunstnere arbeider. Til sammenligning er økningen på institusjonssektoren over 100 mill kr.

NoDa er glade for ekstra turnemidler til Carte Blanche og for at opptrappingen av dansere i Nasjonalballetten følges opp.

Mer turné
Det er et stort behov for nettverksamarbeid for å få realisert at danseforestillinger får turnere mer, og det er viktig og riktig at Dansens Hus får ressurser til å føre an i dette arbeidet. NoDa er glade for at Dansens Hus får økte ressurser til å igangsette arbeid med formidlingsnettverk for dans i Norge, som er etterlengtet.

Norske Dansekunstnere er fornøyd med profilen på budsjettet, men skulle gjerne sett et større løft i kroner.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER