The Other Eye

Bok om kontakt mellom norsk og tysk teater

I helgen ble boken "The Other Eye" lansert i Berlin. Boken dokumenterer fire seminarer om forholdet mellom norsk og tysk scenekunst, initiert av den norske ambassaden i den tyske hovedstaden.

I helgen ble boken "The Other Eye" lansert i Berlin. Boken dokumenterer fire seminarer om forholdet mellom norsk og tysk scenekunst som ble arrangert mellom 2012 og 2014. 

Seminarrekken var initiert av den norske ambassaden i Berlin, for å møte det de opplevde som en økende kontakt og utveksling mellom norsk og tysk scenekunst.

Første seminar fant sted under Ibsenfestivalen i Oslo i 2012 og handlet om utveksling av teatrale strategier mellom Tyskland og Norge. Seminar nummer to tok for seg scenekunstutdanninger i de to landene og var lagt til Meteorfestivalen i Bergen i 2013. Tredje seminar om skuespilleres arbeid ble avholdt i forbindelse med Nordwind-festivalen i Berlin i november samme år, og det fjerde og siste seminaret fant sted under Mülheim-festivalen i 2014 og tok for seg dramatikk og dramatikere.

Boken inneholder et utvalg artikler basert på innlegg holdt på de ulike seminarene. Den er delt i tre seksjoner: Regiteater, skuespillmetoder og et kapittel om utdanning, kritikk og diskurs.

I den første delen skriver blant andre den tyske teaterkritikeren Thomas Irmer om iscenesettelser av norsk dramatikk i Tyskland og konkluderer med å nedspille det nasjonale aspektet til fordel for spørsmålet om stykkene er interessante som teater. Ellers skriver Tore Vagn Lid om overgangen fra 1990-tallet til 2000-tallet i norsk teater og hvordan regiteater i vid forstand kan sies å ha blitt en produktiv døråpner til norsk Ibsen-tolkning. Ragnhild Gjefsen gir en kort historisk overblikk over møtepunkter mellom norsk og tysk teatertradisjon mellom 1900-tallet og i dag.

Fra seminaret om skuespillerens metoder finner vi tekster av Heiner Goebbels, Tore Vagn Lid og Fredrik Hannestad fra Verk produksjoner om hvordan de arbeider med skuespillere, samt en dialog om det samme mellom dramaturg Anne Holtan og Torbjørn Davidsen fra De Utvalgte.

Det siste kapittelet om utdanning, kritikk og diskurs har beholdt det tyske ordet "Bildung" i tittelen. Her skriver teaterviter Siren Leirvåg om norske utdannelser og nedleggelsen av teatervitenskap ved Universitetet i Oslo. Den tyske teaterviteren Christel Weiler diskuterer scenekunstutdanninger i Tyskland, og teaterkritiker Therese Bjørneboe skriver om hvordan norsk teater blomstrer, mens kritikken kan sies å være i krise.

Boken er utgitt av Danse- og teatersentrum og redigert av teaterviterne Elisabeth Leinslie og Anette Therese Pettersen.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER