Bilde: Torger Ødegaard Kulturbyråd Oslo 2010

Beroliger Black Box

– Det skal ikke og må ikke skje at Black Box svekker sin
kunstneriske profil og formidlingsarbeid. Vårt forslag er bare et
utgangspunkt for forhandlinger og det kommer påplussninger, sier
kulturbyråd Torger Ødegaard. – Håpløst å forholde seg til, mener
Morten Gjelten i Norsk Teater og Orkesterforening.

Av Chris Erichsen

– Det skal ikke og må ikke skje at Black Box svekker sin
kunstneriske profil og formidlingsarbeid. Vårt forslag er bare et
utgangspunkt for forhandlinger og det kommer påplussninger, sier
kulturbyråd Torger Ødegaard til scenekunst.

Kulturbyråden i Oslo ønsker dermed å berolige teatersjef Jon
Refsdal Moe på Black Box. Refsdal Moe varslet på scenekunst i går at teatrets utvikling vekk fra å være
en utleiescene og over mot et teater med en selvstendig og markant
kunstnerisk profil vil måtte reverseres dersom kulturbyrådens
forslag om kutt blir vedtatt. Moe frykter også at prosessen med å
åpne opp den svarte boksen og tilgjengeliggjøre den for flere vil
måtte nedprioriteres.

Kutt på 932 000

Kulturbyråden foreslår et kutt på 800 000 for Black Box i 2012,
noe som ifølge Jon Refsdal Moe i praksis, inkludert pris og
lønnsvekst, betyr et kutt på kr 932 000.

– Oslo by vokser. Vi har en masse forpliktelser i forhold til bl.a.
skole, barnehage og eldreomsorg. Men skatteinntektene vokser ikke
proporsjonalt med befolkningen. Det tvinger oss til å stramme inn
budsjettene, sier Ødegaard som framhever at kulturbudsjettet
likevel vokser. – Det utgjør nå 1,7 prosent av det totale
budsjettet. Men i år har vi måttet prioritere de prosjekterte
museums -og bibliotekutbyggingene i Bjørvika. Det gjør at vi må
stramme inn andre steder.

Ødegaard er imidlertid snar med å understreke at forslagene om kutt
i bevilgningene til bl.a. Black Box Teater og Oslo Nye kun er
forhandlingsutspill. I fjor foreslo han 7 millioner til Black Box,
et kutt på 600 000. Etter forhandlinger endte de opp på 7,8
millioner, altså en påplusning på 200 000. Forslaget vedr Oslo Nye
var 75 millioner. Etter forhandlinger endte de opp på 80 millioner.
I år foreslår Ødegaard på nytt 75 millioner til Oslo Nye.

– Gode nyheter

– Jeg tolker dette som at byråden forsikrer om at de foreslåtte
kuttene ikke gjennomføres, og at Black Box Teater får det
tilskuddet vi har søkt om for 2011, sier Jon Refsdal Moe.
– Dette er selvsagt svært gode nyheter, og vi ser fram til at
forsikringene følges opp, både i budsjettforhandlingene for 2011 og
i senere års budsjettforslag. Black Box Teater er et lite teater,
og vi har tidligere kuttet mye på drift. Ethvert kutt i teatrets
økonomi vil derfor måtte tas av de pengene vi har å lage teater
for. Når husleie og lønnskostnader er betalt har vi ca 4 millioner
igjen til program, festival, teknikk og markedsføring. Byrådets
foreslåtte kutt tilsvarer ca en fjerdedel av dette, så det er klart
at det ville bli drastisk. Skal ikke teatrets kunstneriske profil
og formidling svekkes, kan heller ikke økonomien svekkes, sier
Refsdal Moe.

Forhandlingene vil pågå mellom de borgerlige partiene i bystyret i
tiden framover. Kultur- og utdanningskomiteen skal levere sin
endelige innstilling til finanskomiteen 18. november.
Finanskomiteen vil i sin tur ferdigbehandle hele budsjettet 24.
november. Til slutt skal det endelig vedtas i bystyrets møte 8.
desember.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER