Bilde fra winter guests forestilling Story, Story, Die som etter planen skal på turné våren 2022. Foto og scenografi: Martin Flack. Kostymedesign: Stine Sjøgren

Bekymret for manglende kompensasjon

Danse- og teatersentrum er bekymret for at scenekunstnere som må avlyse internasjonale turneer ikke blir kompensert. Kulturdepartementet sier at det er vanskelig å kompensere for tiltak verden rundt.

I en pressemelding sendt ut 11. januar uttrykker Danse- og teatersentrum (DTS) bekymring for at norske scenekunstkompanier som må avlyse turneer på grunn av pandemien ikke blir kompensert. De viser til rapporten Kunst i tall som Kulturrådet lanserte i desember der det kommer frem at scenekunstfeltet opplevde store økonomiske tap i 2020 som følge av alle avlysningene. Samlet sett var tapene på 53% sammenlignet med 2019, men ifølge DTS var tapene når det kommer til turnering internasjonalt på så mye som 69% sammenlignet med året før.

DTS er spesielt bekymret  for kompaniet winter guests som ledes av koreografen Alan Lucien Øyen. I perioden fra 2012 til 2020 fikk kompaniet basisfinansiering av Kulturrådet. De siste par årene har de stått utenfor denne ordningen, men har fått støtte til prosjekter. Kompaniet skulle på en omfattende turné med forestillingen Story, story, die i 2020, men den ble utsatt til 2022 på grunn av pandemien. Nå står hele turneen i fare for å bli avlyst. I pressemeldingen fra DTS sier kompaniet selv at «(i)nntekter og utgifter for turneen samlet er i underkant av 3 MNOK. Turneen er priset til kostpris, i hovedsak dekker honoraret lønn og opphold for dansere og teknikere, og kompaniet ville ikke sittet igjen med et overskudd ved normalt gjennomført turné. Slik det er nå risikerer kompaniet et kritisk underskudd.»

Hittil har kompensasjonsordningene i kultursektoren bare omfattet nasjonale avlysninger, ikke internasjonale oppdrag, til tross for at dette er en stor del av inntektsgrunnlaget for flere aktører i det frie scenekunstfeltet.

– Det er skuffende at kompensasjonsordningen, som den foreligger nå ikke tar dette innover seg, spesielt siden den nye regjeringen uttrykker at de skal inkludere dem som ikke blir fanget opp av andre støtteordninger, sier direktør i Danse- og teatersentrum Hege Knarvik Sande

Forslag til ordning
I sitt høringssvar til forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer i perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 som følge av covid-19-utbruddet, foreslår DTS følgende:

  1. Det innføres en underskuddsgaranti for visninger internasjonalt. Denne ordningen må ha tilbakevirkende kraft. Slik at de scenekunstkompaniene som opplever avlysning nå blir kompensert. Det bør settes av en ramme på minst 5 millioner
  2. Reisetilskuddsordningen styrkes slik at tilskudd til internasjonale prosjekter kan beholdes selv hvis eventuelle restriksjoner fører til avlysninger eller nedskaleringer
  3. Det opprettes en tilskuddsordning for gjenoppbygning av den internasjonale eksportvirksomheten for norsk scenekunstfelt, som har til hensikt å reetablere kontakter og stimulere til fremtidig økt aktivitet. Tilskuddsordningen bør har en ramme på 5 millioner årlig, og bør være en ordning som varer i både 2022 og 2023.

-Vanskelig å kompensere for tiltak verden rundt
På spørsmål om hvorfor kompensasjonsordningene ikke tar hensyn til internasjonal virksomhet og dertil hørende tap, skriver statssekretær i Kulturdepartementet Odin Adelsten Aunan Bohmann på epost at de har stor forståelse for et kulturliv som blør, men at det er vanskelig å kompensere for smittebyrden og tiltakene verden rundt. Videre sier han at «Norge (har) etablert flere næringspolitiske virkemidler og kompensasjonsordninger for å ivareta frilansere og selvstendig næringsdrivende. Disse ordningene gjelder for alle sektorer, og tar ikke utgangspunkt i hvilket land inntektstapet kommer fra.»

Siden kompensasjonsordningene først ble innført, har det vært regjeringsskifte. Statssekretæren skriver at den nye regjeringen har gjeninnført stimuleringsordninger som skal «stimulere til aktivitet uavhengig av smittevernstiltak og vil bli viktig for mange våren 2022. I tillegg til dette er det innført en kompensasjonsordning som kompenserer arrangører og underleverandører for tap knyttet til smittevernstiltak.»

Han påpeker også at de ønsker å se nærmere på problemene som løftes i tilknytning til de kompensasjonsordningene som finnes: «Scenekunstkompaniene peker dog på et viktig felt som vi må se nærmere på, og det er å sikre at vi har covid-ordninger som stimulerer til internasjonalt samarbeid, slik at norske myndigheter raskt kan understøtte internasjonal virksomhet så snart samfunnet åpnes opp. Hvordan og hva dette er vil vi komme tilbake til så raskt som mulig.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER