Beaivváš Sámi Teáhter gjemt og glemt?

Etter at det samiske nasjonalteatret, Beaivváš Sámi Teáhter, ble
Sametingets ansvar i 2002, har teatrets driftsstøtte blitt
prosentvis mindre og mindre. Samisk Teaterforbund ber nå innstendig
om at staten ikke overfører alle sine aksjer til Sametinget, som
foreslått i Scenekunstmeldingen.

Appell fra styret i Sámi Teáhter Searvi (STS) (Samisk
Teaterforbund):

Ta vare på Beaivváš Sámi Teáhter i det nasjonale
kulturløftet!

Kultur-Norge har fått et løft ved den sittende
regjering og kulturminister. Mange nyter godt av en kulturminister
som ikke bare snakker, men også handler. Scenekunsten, med landets
små og store teatre, er blant de kulturinstitusjoner som nyter godt
av denne dynamiske politikken. Den manifisterer seg i reelle
økonomisk påslag, som million–økninger i driftsbudsjettene.

Men midt i festen synes Beaivváš Sámi Teáhter å
være både gjemt og glemt. Hvorfor?

I 2002 ble Beaivváš overført til Sametingets
administrasjon. Det var også naturlig siden Sametinget var
etablert. Mange var glade for at Sametinget skulle ta vare på
samenes teater og forhåpentligvis legge forholdene godt til rette.
Nå fikk vi våre egne politikere som skulle bistå oss, og som på
heltid vil fremme arbeidsforhold for kunstnerne. Nå skulle vi få
fred til å jobbe med teaterkunsten, og trengte ikke å bruke våre
krefter på å drive politikk.

Forbigått

Men mange er blitt skuffet. En ser ganske klart på statistikkene
at i ressursutviklingen er Beaivváš forbigått for lenge siden av
alle teatrene i Norge. Nordland Teater er ett eksempel. Teatret
hadde for noen år siden mindre driftsmidler enn Beaivváš, men
mottar nå 6 (seks) mill. mer i året enn samefolkets teater.
Er ikke vi samiske teateransatte flinke nok til å fremme vår egen
arbeidssituasjon? Jo, mener vi. Teatret både skriver og forklarer
sine behov for Sametinget, som skal ivareta teatrets interesser og
fremme saken for myndighetene. Det er heller Sametinget som ikke
sloss nok for det samiske teatret.

Sametingets ansvar

Styret i STS ser med stor bekymring på de siste års
driftstilskudd til Beaivváš Sámi Teáhter. Etter at teatret ble
plassert på budsjett post 53 Samiske Kulturformål i 2002, som
Sametinget har ansvar for å fordele, har bevilgningene ikke økt i
takt med de andre teatre i landet. Tvert i mot. Tallene viser at
Beaivváš driftsstøtte blir prosentvis mindre.

Dermed synes målet som Sametinget ved
Sametingsrådet har satt seg (Se stortingsmelding nr. 32, pkt
9.6.4.) for Beaivváš en umulighet: Verken økonomisk sikring av
Beaivváš som samisk nasjonalteater, nytt teaterbygg, rekrutteringen
av nye samiske skuespillere er realistisk med den
bevilgningspraksis som Sametingsrådet har ført siden 2002.

Budsjettpost 53 for Samiske Kulturformål skal
bevilge midler til en rekke samiske kulturtiltak. Beaivváš kommer
dermed i en konkurransesituasjon som ikke er et samisk
nasjonalteater verdig. Rammebevilgningene til post 53, gitt av
Kultur- og kirkedepartementet kan på ingen måte sikre at målene for
Beaivváš blir tilgodesett. Fordi denne posten skal sikre for mange
andre samiske kulturelle aktiviteter.

Unntak mulig

Styret i STS ser regjeringens og statens gode hensikt om ikke å
legge for sterke føringer på Sametingets kulturpolitikk ved f.eks å
forlange øremerking av midler som overføres Sametinget. Dette er et
godt prinsipp. Men staten kan gjøre og gjør unntak!
Kulturdepartementet tar direkte økonomisk ansvar for flere samiske
kulturinstitusjoner og virksomheter. Ája samisk senter, Østsamisk
museum i Neiden og knutepunktfestivalen Riddu Riđđu er noen av dem.
Dette er bra. Men spørsmålet blir hvorfor ikke Beaivváš vurderes
som like mye et nasjonalt ansvar som noen av disse institusjonene.
Målet for teatrets eksistens bør anses å være av nasjonal interesse
siden det nå en gang har samisk nasjonalteaterstatus.

Teatret bør slippe å søke driftsmidler fra
samlepott der en skal sloss for å bli prioritert. En kan ta en titt
på Sámi Teáhter i Sverige og se hvordan dette teatrets status er
forringet enda mer ved at Sametinget der stadig nedprioriterer
driftsmidlene. Ønsker staten og regjeringen dette? Ønsker
Sametinget dette?

Usynlig nasjonalteater

Styret i STS er av den oppfatning at ingen egentlig ønsker et
usynlig nasjonalteater som ikke har bærekraftig økonomi til å
gjennomføre sine mål. Staten har fremdeles aksjer i teatret, men
forslår disse overført til Sametinget i løpet 2009. Dette bør ikke
skje. Tvert imot!

Styret i STS foreslår at staten ved Kultur – og
kirkedepartementet igjen tar det budsjettmessige ansvar for
Beaivváš Sámi Teáhter. Vi mener at saken er av ytterste viktighet
og appellerer både til Kultur- og kirkedepartementet og Sametinget
om å handle.

Med hilsen Sámi Teáhter Searvi (STS), Iŋgor
Ántte Áilu Gaup
, styreleder, Toivo Lukkari, nestleder,
styremedlemmene Elisabeth H. Blind, Mette Brantzeg og
Sven Henriksen, og Brita E. Kåven, generalsekretær
SDR (Samisk Kunstnerråd)

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER