H. Avdal og Y. Shinozaki: Nothing’s for something (2012)

Basisfinansiering til Avdal og Shinozaki

Kulturrådet vedtok i går å gi basisfinansiering til tre scenekunstgrupper som alle arbeider i et tverrkunstnerisk univers. Avdal og Shinozaki er nye i ordningen. – Det er viktig at all scenekunst har anledning til å søke basisfinansiering, uavhengig av uttrykk eller sjanger, sier scenekunstkonsulenten i Kulturrådet i en pressemelding.

Kulturrådet vedtok i rådsmøte 21. mars at Avdals produksjoner ved Heine Røsdal Avdal får plass under ordningen basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. I tillegg til Avdals produksjoner valgte Kulturrådet å videreføre støtten til to av gruppene som allerede er inne i ordningen, Verdensteatret og Vinge/Müller.

Både kunstnerskapet til Verdensteatret, Vinge/Müller og Avdals produksjoner arbeider i stor grad tverrkunstnerisk med virkemidler både fra teater og bevegelsesorienterte uttrykk.

Det kom inn totalt 15 søknader til fristen 1. februar. 13 av dem var søknader om førstegangstilskudd. I tillegg kom søknader fra Verdensteatret og Vinge/Müller om fornyet tilskudd. Tre scenekunstgrupper hadde anledning til å søke om en ny periode fra og med 2015.

Ordningen for basisfinansiering av frie scenekunstgrupper skal gi forutsigbare rammer og dermed styrke scenekunstgruppenes kunstneriske virksomhet og formidling over tid. Midlene kan brukes til produksjon, formidling, nettverksbygging og drift. Støtten gis som et fast årlig tilskudd i et begrenset antall år.

I statsbudsjettet for 2013 ble ordningen økt med tre millioner kroner, øremerket til scenekunstgrupper som arbeider med dans.

Kulturrådet skriver om Avdal og Shinozakis prosjekter at de unndrar seg entydig kategorisering som dans eller teater, men undersøker uttrykk på tvers av disipliner. De arbeider også med hvordan scenerommet kan koble sammen utøverens og tilskuerens verden.  Avdal og Shinozaki har jevnlig mottatt prosjektstøtte fra Kulturrådet. De har i tillegg blitt tildelt flerårig prosjektstøtte tre ganger siden 2007.

Se anmeldelser av Avdal og Shinozakis prosjekter fra Scenekunst.no.

Blant de 13 førstegangssøkerne var det mange sterke søknader, skriver Kulturrådet. – Det viser på nytt at det finnes et behov i hele den frie scenekunsten for flerårig finansiering som innbefatter drift, formidling og skapende arbeid, sier scenekunstkonsulent Melanie Fieldseth.

– Det er derfor viktig at alle scenekunstgrupper har anledning til å søke basisfinansiering, uavhengig av uttrykk eller sjanger, sier Fieldseth.

Til sammen mottar nå ni scenekunstgrupper basisfinansiering: Verdensteatret, Jo Strømgren Kompani, zero visibility corp, impure company, Ingun Bjørnsgaard Prosjekt, teaterkompaniet Vinge/Müller, Winter Guests/Alan Lucien Øyen, Verk Produksjoner og Avdals produksjoner / Heine Røsdal Avdal.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER