Elev ved danselinja på Trondheim katedralskole

BALLETT PÅ SPORET?

DEBATT: Bergensmodellen er i utgangspunktet en bra tanke, men kanskje interessen for klassisk ballett er lav, sier Elke K. Selnes i et nytt svar i debatten om talentutvikling i Trondheim.


Ingrid Lorentzen og Arne Fagerholt bidrar til å få debatten om unge dansere i Trondheim på sporet i Adressa 30.8. Dette sporet er vi enige om bør ha endestasjon i et bedret, gjerne kommunalt, tilbud for rekruttering og dyrking av unge dansere til klassisk ballett. Dessverre hadde de med kronikken 14.8 plassert toget på feil spor i utgangspunktet. Det toget førte fra en diskuterbar gullalder og gikk i retning av en kritikk av dagens dansere og dansepedagoger i Trondheim siden det var innholdet i ingress og første avsnitt.

Siden deres svar på mitt innlegg 21.8. er et argument for et ballettilbud for unge dansere, kan det virke som at uenigheten de ser oss imellom egentlig er en skinnuenighet. Vi er enige om å ønske at flere fra Trondheim skal satse på dans. Vi er enige i at det må legges til rette for at barn skal kunne velge dette. Vi er enige i at Bergensmodellen er bra. Som jeg påpekte i mitt innlegg, er vi uenige på et annet plan: formen og retningen utspillet deres fikk. Jeg var ikke alene om å se en lite konstruktiv kritikk av dagens situasjon med utgangspunkt i en «gullalder».

Lorentzen og Fagerholts forslag om at Kulturskolen i Trondheim kopierer Bergensmodellen er i utgangspunktet en bra tanke, men i følge Adressa 14.8 sier rektor at TKMK ikke har budsjett til å kopiere modellen i Bergen.

Men nettopp her kan Lorentzen og Fagerholt bidra konkret. Lorentzen har organisasjonsmessig posisjon til å knytte kontakter og påvirke innad i Nasjonalballetten og utad til f.eks. TKMK om et desentralisert ballettilbud som de har i Oslo. Her kan ballettskolesjef Knut Breder også bidra, og dekan Suzanne Bjørneboe kan ta ansvar for å lete opp talentene. Fagerholt har geografisk posisjon til å bidra til å realisere dette. Det at det ikke er 16-åringe søkere til den klassiske linjen på KHiO betyr ikke at talentene ikke finnes.

Hva med videre å starte et desentralisert opptak til den klassiske linjen ved KHiO for 16-åringer? Det vil være en bokstavelig talt nærliggende mulighet for klassiske talenter som ikke ser muligheten for opptak selv. Talent kan vel identifiseres før det er ferdig utviklet og er noe det er mulig å forutse utviklingen av på bakgrunn av tidlige tegn. 

Det ville vært mye bedre om Lorentzen hadde brukt sitt renommé og kapasitet til å reklamere for den klassiske balletten og få opp interessen i stedet for å kritisere tilstanden. Fiolinisten Arve Tellefsen kritiserer ikke fiolintilbudet for barn på grunnlag av at få fra Trondheim er nådd opp på hans nivå. Han stiller opp i media sammen med barn fra musikkskolen og hyller musikkgleden. Han gir undervisning ved Kulturskolen, spiller sammen med dem på avslutningskonsert og roser det at de i det hele tatt musiserer. Slik skaper han interesse for å spille klassisk fiolin.

Jeg har ikke uttalt at resultatet fra uteksaminerte på klassisk linjen er uavhengig av inntaksnivået. Det var Lorentzen og Fagerholt som satte inntak ved KHiO som et kvalitetsmål også i perioden før 2003, for å beskrive et undervisningstilbud i Trondheim de hevder har blitt dårligere. Jeg la fram tallfakta. Jeg deler ikke meningen om at inntak ved KHiO er et kvalitetsmål i seg selv. Det er vel ikke slik at studentene som går ut av den klassiske utdannelsen får jobb ved Nasjonalballetten? Ergo er det legitimt å spørre om det ikke er her man bør rette skytset.

Man kunne også stille spørsmål ved om problemstillingen og premissene deres er riktige. Kanskje interessen for klassisk ballett er lav, ikke at talentene er fraværende eller undervisningstilbudet er dårlig. Hvis man ser til den klassiske søkningen ved musikkskolene er det ikke på klassisk gitar det er kø for å få plass. Det er kø på el-gitar. Kan det være forståelig at unge dansere heller ønsker å drive med samtidsdans på samme måte som andre unge kunstnere heller mot samtidskunst?

Kronikken fra Lorentzen og Fagerholt avsluttes med at de sier de ønsker å være «fødselshjelpere for en skole» av Bergensmodellen. Det kontraproduktive ligger i måten fødselshjelpen ble gitt. Hvem ønsker ei jordmor som midt i riene gjør det klinkende klart at det ble født mange flere før, at de selv var langt bedre til å føde samt at hun som ligger på naborommet også er mye dyktigere enn deg til å presse?

En forkortet versjon av innlegget sto på trykk i Adressa 3.9.12.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER