Oslo Rådhus: Foto: Alexander Ottesen

Både kutt og økninger for 2015

BUDSJETT-TIDER: 24. september la Oslo kommune fram forslag til kulturbudsjett for 2015. Der varsles et såkalt makeskifte med Staten som blant annet påvirker tildelingene til Black Box Teater og Nordic Black Theatre. Tilskuddet til Oslo Nye Teater er foreslått uforandret fra 2014.

Avsetninger og tilskudd på kulturfeltet er totalt foreslått økt med 5 000 000 kr.

Det Norske Solistkor og Det Norske Kammerorkester har utsikter til mindre kutt i allerede lave bevilgninger. Treningstilbudet Proda er satt opp på fjorårets nedkuttede beløp, 100 000 kr. Dramatikkens hus  og Oslo Nye Teater står også på stedet hvil med henholdsvis 350 000 og 80 millioner kr.

Samtidig er tilskuddene til Rom for Dans, Grusomhetens teater og Det AndreTeatret foreslått økt.

Kommunen skriver også i saksframlegget at "det er et stort behov for lokaler til produksjon av kunst og kultur" (s. 15), og har som mål at kommunens eiendommer i større grad skal stilles til disposisjon for kreative næringer og kunstnerisk virksomhet.

Makeskifte
Black Box Teater søkte om 8 400 000 kr, men er satt opp med en høyere bevilgning på 11 000 000 kr. Her skriver kommunen at det fra og med budsjettåret 2015 vil bli lagt til grunn ny fordeling mellom Staten og Oslo kommune for enkelte tilskuddsmottakere.

Staten overtar ansvaret for driftstilskuddet til Norsk Maritimt Museum, som for 2014 var på 7,25 millioner kroner. Oslo kommune tar på sin side over de statlige tilskuddene til Kulturkirken Jakob og Emanuel Vigeland Museum. Men kommunen skriver videre at "en
forutsetning for at Kulturdepartementet skal overta ansvaret for Norsk Maritimt Museum," er at Oslo kommunes tilskudd til Black Box Teater, Nordic Black Theatre og Stiftelsen Skoleskipet Christian Radich øker slik budsjettforslaget viser.

Om dette betyr at finansieringen av Black Box Teater og Nordic Black Theatre (2 450 000 kr i 2015 mot 1 100 000 i 2014) skal fordeles på annen måte mellom stat og kommune i 2015 enn årene før, er vanskelig å lese ut av formuleringen og vil trolig bli tydeligere når statsbudsjettet legges fram 8. oktober.

Ordningen for innovasjon innen kulturlivet og kulturnæringene, som kommunen etablerte i 2013 og brukte nesten hele budsjettåret på å utlyse, er foreslått økt med 3 millioner kr. sammenlignet med 2014.

Film og teater samarbeider
Dessuten er aktørene rundt det planlagte huset for dokumentarfilm og dokumentarteater på Hausmania tilgodesett med forslag til støtte.

I fjor mottok aksjeselskapet Verdensteatret utvikling det høyeste tilskuddet i (650 000 kr) da innovasjonsmidlene i 2013-budsjettet omsider ble utlyst 1. desember. Selskapet ble etablert rett før søknadsfristen og søkte om å utrede en uavhengig arena for film, dokumentarfilm og teater i Oslo. Bak AS-et står etter det Scenekunst.no vet scenekunstgruppa Kompani Camping, filmdistributøren stiftelsen Arthaus, festivalen Film fra Sør og Oslo dokumentarkino.

I budsjettet for 2015 er Hege Aga Edelsteen og Katinka Rydin Berge i Kompani Camping satt opp med driftstilskudd på 500 000 kr, mot 0 året før. I intervju med Idalou Larsen på Scenekunst.no i april 2013 (Eget hus for dokumentarteater i Oslo? 09.04.2013) fortalte Berge om planene for et nytt hus for dokumentarteater, delvis beskrevet i formuleringer som må være musikk i ørene til den innovasjonsglade kulturbyråd Hallstein Bjercke: "et lite storbyteater […] preget av innovasjon, eksperimentering og risikovillighet."

Kompani Camping samarbeidet i 2014 med Den Nationale Scene og Festspillene i Bergen om dramatiker Christopher Grøndahls stykke Pearl of Scandinavia. VGs anmelder Borghild Maaland trillet en firer, begrunnet med at at deler av forestillingen bar preg av unødvendig politisk korrekthet i en ellers fordomsfri oppsetning. (VG 22.5.14, les mer her) mens BTs Jan Landro mente det ble for mye plakatteater (BT 23.5.14 her)

Oslo dokumentarkino og Film fra Sør får begge foreslått en liten økning, henholdsvis fra 200 000 og  825 000 kr i 2014 til 300 000 og 900 000 kr i 2015.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER