Rosendal teater. Foto: Teater Avant Garden

AvantGarden og DansIT til Rosendal Teater?

Teaterhuset AvantGarden i Trondheim arbeider for å flytte inn i Rosendal teater sammen med Cinemateket i Trondheim og DansiT – Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag.

De tre organisasjonene ønsker å samlokalisere seg i Rosendal teater, et bygg fra 1921 som tidligere har vært brukt som kino.

Siden 1993 har Teater Avant Garden leid lokaler i Folkets Hus i Trondheim. Denne leieavtalen utløper i desember 2014.

I Folkets Hus har teatret bare én scene, og denne er for liten til å ta imot de fleste norske og internasjonale gjestespill. Det er også behov for prøvesal, verksted, lager og bedre kontorlokaler for de ansatte.

Tidligere i år mottok teatret tilskudd til et forprosjekt for å utrede romlige og tekniske behov og avklare en mulig flytting.

Parallelt med utredningen av Rosendal teater har eierne av Folkets Hus, Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon, arrangert en arkitektkonkurranse der Teater AvantGarden ble tenkt inn i en ombygging av teatrets eksisterende lokaler. Konkurransen ble vunnet av Ratio Arkitekter i 2012.

Teater AvantGarden selv ønsker imidlertid å flytte til Rosendal Teater og samlokaliseres med  Cinemateket og DansIT (Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag). Cinemateket leier i dag visningstid av Trondheim kino.

Med en innvendig ombygging og et nytt tilbygg mener aktørene det kan bli plass til to scener, prøvesal, publikumsområder og bedre kontorlokaler for alle de tre organisasjonene i Rosendal Teater. Byantikvaren i Trondheim har utalt seg positivt til planene for ombyggingen.

Rosendal Teater åpnet i 1921 og har siden 1929 vært drevet av Trondheim kommune som kino. Da kinoen ble lagt ned tidlig på 1990-tallet, flyttet Trondheim Filmklubb og Cinemateket inn. Disse måtte legge ned driften i 2010. Deretter solgte kommunen bygningen til et selskap som ville gjøre bygget til galleri, restaurant, kino og arrangementslokaler. Men siden dette salget har huset i hovedsak stått ubrukt.

Avant Garden har nå signert en intensjonsavtale med selskapet som nå er huseier. Avtalen gir teatret opsjon på å leie Rosendal Teater fra 2014 med ferdigstillelse av nytt teaterhus i januar 2015. Avtalen omfatter også et fremtidig samarbeid med Cinemateket.

På bakgrunn av dette søker Teater Avant Garden nå stat, kommune og fylke om økte driftstilskudd fra 2014 knyttet til flytting, økte leieutgifter og investering i sceneteknisk utstyr til to nye scener og prøvesal.

Saken skal behandles i formannskapet i Trondheim kommune 15. oktober.

RELATERTE ARTIKLER +

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 
SISTE SAKER