Vilde Standal Bøyum

ARTIKLER av Vilde Standal Bøyum

Fornøyeleg, men uklar heilagdom

Jeanne d’Arc byr på massevis av humor, men det skjer på kostnad av den historiske karakteren.

Klimakaos

Dyrene i Afrika er eit absurd eksempel på at eit auge for eit auge gjer heile verda blind.

Passivus Aggressivus

Med grunnlaus sjalusi og skadeleg sjølvrefleksjon gjer Mine Venner venskap om til fiendskap.

Ein adapsjon i trufast stil

Petter Næss ofrar ikkje essensen av Byens Spor, men balanserer mellom alvor og humor.

Den hjartevarme trikken

Nordpolen har alltid vore eit magisk sted, men med den hjartevarme produksjonen til Feil Teater blir magien ytterlegare forsterka.

Det som ingen ende har

Mia Habib gjev oss ein konstruksjon som blir demontert, men den blir ikkje avslutta.

Vi ser deg, storebror!

Personhood set i gang tankeprosessar rundt digital undertrykkelse og kontroll

Flokkmentalitet over individualitet

Gjennom vakre rørsler får publikum vere vitne til eit samfunn som på overflata oppmuntrar til individualitet, men som forventar at menneske ikkje skal skilje seg ut.

SISTE SAKER