Vidar Sandem

Vidar Sandem er styreleder i Danse- og Teatersentrum.
ARTIKLER av Vidar Sandem

Danse- og Teatersentrum presiserer

– DTS er en stiftelse, og i stiftelser er styret øverste organ, ikke årsmøtet som Finn Iunker skriver. Styret i DTS har full tillit til at styret for Black Box Teater har ansatt den best egnede teatersjefen, skriver styreleder i DTS, Vidar Sandem.

SISTE SAKER