Trond Okkelmo

ARTIKLER av Trond Okkelmo

Kulturløftet og de programmerende teatrene

REPLIKK: Trond Okkelmo fra NTO redegjør her for de programmerende teatrenes økonomiske situasjon slik det har vært etterspurt i kommentarfeltet etter Anne-Britt Grans innlegg om Kulturutredningens konsekvenser for det frie feltet.

SISTE SAKER