Tove Bratten

ARTIKLER av Tove Bratten

Teatersjefen bidrar til et skadelig narrativ

Direktør i Danse- og teatersentrum har reagert på noen av teatersjef på Nationaltheatret, Kristian Seltuns utsagn i intervjuet Kålen og festfyrverkeriet.

Danse- og teatersentrums standpunkter om statsbudsjettet

Det er mange meninger om hva Danse- og teatersentrum (DTS) mener om forslagene til statsbudsjettet for 2021. Her er en gjennomgang av våre standpunkter som danner grunnlaget for vårt budskap til Stortinget.

En oppklaring om kunstnerskapsbedriftene

Daglig leder i Danse- og teatersentrum, Tove Bratten, kommer her med det hun mener er en nødvendig oppklaring i lys av Tone Hansen og Silje Thingstad sine debattinnlegg om kunstnerskapsfinansiering og scenekunststrategien.

Fri scenekunst i fritt fall

Daglig leder i Danse- og teatersentrum, Tove Bratten, løfter det historiske perspektivet inn i debatten om kunstnerskapsfinansiering og etterlyser signaler om bedring for de etablerte kunstnerskapene i statsbudsjettet for 2020.

Nekrolog: Lisbeth Bodd (1958-2014)

NEKROLOG: – Lisbeth Bodd var raus, inkluderende og skarp – både som menneske og i sitt kunstneriske arbeid, skriver Elisabeth Leinslie og Tove Bratten i Danse- og teatersentrum.

Trenger ressurser til registrering

INNLEGG: – DTS er enige i at det mangler kvantitative analyser av Kulturløftets virkning på det frie scenekunstfeltet. Vi har nå verktøy som kan systematisere en detaljert statistikk, men trenger ressurser til å samle inn og registrere informasjonen, skriver daglig leder Tove Bratten i sitt svar til Anne-Britt Gran.

– Den frie scenekunsten er budsjettets taper

INNLEGG: Årets budsjettforslag innebærer en reell svekkelse av det frie scenekunstfeltet, og den går verst ut over de frie teatergruppene, skriver Tove Bratten i Danse- og Teatersentrum.

SISTE SAKER