Tori Skrede

ARTIKLER av Tori Skrede

Skolesekkbok på riktig vei

BOKMELDING: Den nye boka om Den kulturelle skolesekken er verken kontroversiell eller banebrytende. Den stiller heller ikke mange nye spørsmål. Men boka er likevel et godt utgangspunkt for videre diskusjoner om DKS, skriver Tori Skrede.

SISTE SAKER