Tora Ferner Lange

ARTIKLER av Tora Ferner Lange

Scenekunst og pedagogikk – to sider av samme sak?

– Når vi opphever skillet mellom verk og tilskuer, blir kunsten degradert fordi vi mangler et språk å snakke om den på, skriver Tora Ferner Lange fra forrige ukes seminar om scenekunst, pedagogikk og deltakelse.

Når kunst blir dødelig

Kunstfaglig er De Grenseløse en sterk og viktig forestilling, helsefaglig er den farlig. Var det riktig av fylkeskommunen å stoppe den? Tora Ferner Lange rapporterer fra Scenekunstbrukets seminar om farlig kunst for barn.

Hvorfor skolekonserter?

Forrige uke forsøkte Rikskonsertene å sette kvaliteten på sine egne skolekonserter under lupen. – Hvilke kriterier konserter for barn i skolen skal vurderes etter, ble aldri debattert, skriver Tora Ferner Lange.

Tekststyrt Odyssé

ANMELDELSE: – Hvorfor lage sonografi til en så teksttung forestilling, spør Tora Ferner Lange, som synes Odysseen fjernet seg fra utgangspunktet for prosjektet The Acoustic Act.

SISTE SAKER