Tiffany Jenkins

ARTIKLER av Tiffany Jenkins

Problemet med publikumsutvikling

– Et overdrevent fokus på målgrupper og publikum i kunstproduksjon fører til at publikum undervurderes og kunsten sviktes, mener den britiske sosiologen Tiffany Jenkins. Her er artikkelen hun nylig skrev til NTOs jubileumskonferanse, der hun advarer mot de senere årenes kulturpolitiske dreining og etterlyser mer ambisiøse kunstinstitusjoner.

SISTE SAKER