Susanne Næss Nielsen, direktør Dansearena Nord

Susanne Næss Nielsen

Direktør Dansearena Nord
ARTIKLER av Susanne Næss Nielsen

Hva vil det si å ta nasjonalt ansvar?

Susanne Næss Nielsen, direktør for Davvi – senter for scenekunst i Hammerfest, skriver at det er på tide at nasjonale organisasjoner på Østlandet tar sin del av kostnaden når de inviterer til arrangementer av betydning.

Finansiering av sterke regionale dansemiljø – Ved veis ende?

Ordningen Regionale kompetansesentra for dans, som forvaltes av Norsk Kulturråd, er en ordning som har bidratt til det som etter hvert kan ligne en nasjonal infrastruktur for dans i Norge. Men er sentrene kjørt ut i en blindvei?

SISTE SAKER