Sonia Loinsworth

Leder, sanger, musiker og komponist i Barnas Musikkteater
ARTIKLER av Sonia Loinsworth

Statlig monopol i formidling av barnekultur

Hvert år forsvinner penger som skulle gått til kulturopplevelser for barn til administrasjon og unødig byråkrati. Samtidig strupes aktører som klarer å drive kulturformidling på en kostnadseffektiv måte.

SISTE SAKER