Silje Thingstad

Spesialrådgiver i Norsk teater- og orkesterforening (NTO)
ARTIKLER av Silje Thingstad

Kunstnerskap, kunstnerisk frihet og scenekunststrategien

Debattene om ordningen Fri scenekunst – kunstnerskap har bidratt til en viktig bevisstgjøring av armlengdesprinsippet. Når debatten nå løftes opp på et overordnet nivå, er det viktig forsvare den kunstneriske friheten, for både kompaniene og institusjonene.

SISTE SAKER