Silje M. Thingstad

ARTIKLER av Silje M. Thingstad

Å legge til rette

KOMMENTAR: – Politiske dokumenter inngår i liten grad i Kristian Meisingsets kildemateriale, skriver NTOs Silje Thingstad i denne kommentaren til Meisingsets bok Kulturbløffen. Hun ser også påfallende likheter mellom noen av Meisingsets analyser og deler av strukturkritikken som fremføres i de mer interne teaterdebattene.

SISTE SAKER