Sigrid Skutvik

ARTIKLER av Sigrid Skutvik

Oppskrift på å nedlegge et universitetsfag

FORSKNING: Mål for regjeringens SAK-midler ble omtolket, andre norske fagmiljøer kom med sterk kritikk, avtaler finnes i referater, men ikke i virkeligheten, skriver dr.philos. i teatervitenskap Sigrid Skutvik. I en del av sin prøveforelesning for doktorgraden har hun undersøkt hvordan teatervitenskap ved UiO ble nedlagt.

SISTE SAKER