Rune Temte

ARTIKLER av Rune Temte

Se til Drammen!

INNLEGG: Se til Drammen, så ser man hva en borgelig koalisjon kan få til av kulturpolitisk maltraktering. I Drammen har de borgerlige kuttet katastrofalt i bevilgningene til det frivillige og profesjonelle kulturlivet. Slik vil det også kunne bli på nasjonalt plan om de borgelige får bestemme, skriver skuespiller Rune Temte.

SISTE SAKER