Karoline Skuseth

ARTIKLER av Karoline Skuseth

Et forsvar for kunsten

Kunsten dreier seg ofte om å ytre samfunnskritikk. Kritikken av kunsten igjen er en del av et naturlig og ønsket kretsløp. Kunsten tilhører alle som har en mening om den og er en grunnleggende del av et velfungerende demokrati. Det skriver BIT Teatergarasjen i dette forsvaret for kunsten.

Flue og edderkopp i eget nett

Administrasjonen på BIT Teatergarasjen skriver i dette innlegget om sine tanker og motivasjoner for programmeringen av Morten Traaviks Sløserikommisjonen, en programmering som har vært kontroversiell.

Mitt teater er en grushaug på Nøstet

KRONIKK: At BIT Teatergarasjen, en kjent scene i Europa, fortsatt står uten hus i Bergen, er en skam både for norsk og bergensk kulturpolitikk, skriver Teatergarasjens Rune Salomonsen.

SISTE SAKER