Renee Rasmussen

ARTIKLER av Renee Rasmussen

Teatrenes ansvar

– Teatrene bør begynne å ansette musikere fast igjen, mener Musikernes Fellesorganisasjon i teatermusikkdebatten.

SISTE SAKER