Ragnhild Gjefsen

ARTIKLER av Ragnhild Gjefsen

Teatervitenskap ved UiB truet

Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Bergen fremmer i sin nye bemanningsplan, som legges frem 5.desember, forslag om å kutte 1 av 3 stillinger på teatervitenskap. Dersom forslaget i bemanningsplanen blir vedtatt, er veien farlig kort før teatervitenskap i praksis er utryddet i Norge, skriver artikkelforfatterne av dette debattinnlegget.

Om tru og fridom

MELDING: Skuleframsyninga I Guds namn vil ha ungdom til å reflektere rundt religion og retten til å tenke fritt. Ho klarar det utan å bli overpedagogisk, skriv Ragnhild Gjefsen.

Mangslungen einetale

ANMELDELSE: – Trass i noko forutseielege figurar, let eg meg gripe, skriv Ragnhild Gjefsen om Alan Øyen og Winter Guests sine to nye monologar.

SISTE SAKER