Åpent brev

ARTIKLER av Åpent brev

Åpent brev om Tou Scene

INNLEGG: – Hvordan skal Tou Scene defineres framover, og hvilke implikasjoner får dette for kunstmiljøet og for institusjonene som yter finansiell støtte til Tou Scene, spør 69 kunstnere i dette åpne brevet stilet til styre og administrasjon ved Tou Scene, lokale og regionale politikere og kulturarbeidere.

SISTE SAKER