Peter Tornquist Foto: NMH / Katinka Hustad

Peter Tornquist

Peter Tornquist er rektor ved Norges musikkhøgskole og leder i Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid.
ARTIKLER av Peter Tornquist

Ja, en kunstnerisk doktorgrad er veien å gå

– Petersen og Østern gjør seg skyldig i en misforståelse om at kunstnerisk utviklingsarbeid er lik utviklingsarbeid, skriver Peter Tornquist og Ketil Solvik. Førstnevnte leder Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid.

SISTE SAKER