Peder Horgen

ARTIKLER av Peder Horgen

Vårt arbeid i faglig utvalg for dans

Medlemmene av faglig utvalg for dans i Kulturrådet kommer her med en en redegjørelse for sitt arbeid i utvalget i en tid det stormer.

Spliden skaper vi selv

INNLEGG: Dersom det prosjektbaserte feltet er hele verdensbildet, er Bøckmans synspunkt om skjevfordeling forståelig. Men fra utkikkspunktet til institusjonsteatersjefene og andre underskrivere er indignasjon over skjevhet temmelig uforståelig, skriver NoDas leder Peder Horgen.

Bra, men beskjedent

INNLEGG: – Flere dansekompanier bør få basisfinansiering, skriver NoDas leder Peder Horgen i dette innlegget. Han mener også at i sum er økningen til den prosjektbaserte scenekunsten, teater inkludert, altfor beskjeden.

SISTE SAKER