Oscar Eriksson Furunes

Oscar Eriksson Furunes er sivilarkitekt (NTNU) og masterstudent i teater, fordypning scenografi, ved KHiO.
ARTIKLER av Oscar Eriksson Furunes

Inside of His Head

I denne kritikken av Nationaltheatrets oppsetning av En handelsreisendes død diskuterer Oscar Eriksson Furunes hvordan forestillingen tar i bruk ideer om innside og utside, interiør og eksteriør, for å formidle Willy Lomans nederlag.

SISTE SAKER