Nora Taksdal

ARTIKLER av Nora Taksdal

Hvem pokker har sagt at det skal være lett?

– Klassiskutøvarar må lære av popkonsertar, siterte NRK.no den britiske forskeren John Sloboda i oktober. Hvorfor, spør musiker Nora Taksdal. Hvorfor skal den klassiske musikken stadig bli forsøkt presset inn i andres uttrykksform? Det forventes ikke av noen annen kunstretning.

SISTE SAKER