Mindy Drapsa

Mindy Drapsa er kunstnerisk leder for 
 Riksteatern Crea, tegnspråkteatret i Sverige
ARTIKLER av Mindy Drapsa

Ta inte bort dövas kompetens

Ta inte bort dövas kompetens från teatervärlden. Konst på egna villkor, utifrån dövas perspektiv, måste fortsätta finnas för den konsten kan inga andra skapa.

SISTE SAKER