Melanie Fieldseth

Dramaturg ved Black Box Teater. Scenekunstkonsulent 2012-2016.
ARTIKLER av Melanie Fieldseth

Når vi trår vannet

– Det finnes forskjellige måter å utøve en kritisk praksis på også utenfor den definerte kritikerrollen, skriver Melanie Fieldseth, mangeårig scenekunstkritiker og i dag dramaturg. I anledning sin årskonferanse denne uken har Kulturrådet bestilt fire essay om kritikk – denne teksten fra Fieldseth og de tre øvrige fra kritikere i Morgenbladet.

Skjønnet, kunstnerne, landskapet og Kulturrådet

INNLEGG: – Det stemmer at Grusomhetens Teater har fått flere avslag. Men kompaniet har også fått en rekke tilskudd, noe som ikke kommer fram i artikkelen til Erichsen, innlegget til Dieserud eller i kommentarfeltet på scenekunst.no. Det er derfor nødvendig med en oppklaring, skriver Fieldseth, Engelsen og Svarva i Norsk kulturråd.

SISTE SAKER