Marianne van Kerkhoven

ARTIKLER av Marianne van Kerkhoven

Tale om rikets tilstand (“State of the Union”)

ESSAY: -Kunstnere og intellektuelle har andre oppgaver nå enn i de glade årene etter 1968. Vår oppgave blir i stadig større grad å takle tap, å forsvare verdier som står i fare for å forsvinne, skrev dramaturg Marianne van Kerkhoven i 1994. Under Oktoberdans arrangerte BIT Teatergarasjen og Kritikerlaget foredrag og debatt om dramaturgi og kuratering av scenekunst. Her ble det blant annet referert til denne klassiske teksten.

INTERNETT OG FRIHETENS GRENSER

KRONIKK: Via internett utleverer vi personlig informasjon til en gigantisk offentlighet. Hva har dette å si for kunst, og for enkeltmenneskets frihet og ansvar, spør dramaturg Marianne van Kerkhoven. Forestillingen Book Burning har i dag norgespremiere på BIT Teatergarasjen.

SISTE SAKER