Mari Kildahl

ARTIKLER av Mari Kildahl

Når musikken tolker litteraturen

Et musikalsk verk kan lese et dikt på en måte som både fornyer og kritiserer diktet, mener musikkviter.

SISTE SAKER