Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

ARTIKLER av Maja Solveig Kjelstrup Ratkje

Festspill med bismak

Det er ikke lenger kontroversielt å være motstander av Statoils virksomhet. Det som er kontroversielt, er at hele kulturlivet lar seg kjøpe av et oljeselskap uten skrupler, skriver komponist og musiker Maja Ratkje. I morgen starter Festspillene i Bergen. Statoil er hovedsponsor.

SISTE SAKER