Norsk kritikerlag

ARTIKLER av Norsk kritikerlag

Kritikken i ytringskulturen

KRONIKK: – Hvordan har Enger-utvalget tenkt seg at kunstnerisk kvalitet kan vurderes uten at også selve kunstuttrykket tas i betraktning, spør Norsk kritikerlag i denne kronikken som stod på trykk i Aftenposten i april.

SISTE SAKER